« Back

Valga Vallavalitsuse 17. nädala eelinfo (23.-29.04.2018)

03.04-03.05 Valga muuseumis näitus „Mida sa näed? Mida sa tahaksid näha". Näitus on osa kollektiivsest loomingulisest uurimusest "Sada Paplit", mis leiab aset Valgas ja mille raames toimuvad kunstinäitused ja kunstnike residentuurid. Näitus keskendub piirilinna identiteediloomele ja toob kokku nii linna seest kui väljastpoolt avanevad perspektiivid
02.04-23.05 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse vestibüülis EV 100 pühendatud näitus „Vabariigi ootuses", mis räägib 1917. aastast ning tormilistest arengutest, mis viisid 1918. aastal vabariigi väljakuulutamiseni
8.-30.04 Lüllemäe kultuurimajas näitus „Lapivaip 100. Minu Eesti täna"
11.-25.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse teatrisaali fuajees Michael Kurzwelly näituseprojekt. See on kahe kaksiklinna Valga/Valka ja Frankfurt Oder/Slubice vaheline koostööprojekt, mida juhib saksa/poola kunstnik Michael Kurzwelly
11.-28.04 Valga kultuuri- ja huvialakeskuse ovaalsaalis Ülo Ramp maalide näitus "Taasleidmine..."

 Esmaspäev, 23. aprill
- kell 9
vallavalitsuse infotund nõupidamiste ruumis. Osalevad asevallavanemad ja ametite juhatajad. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
- kell 9 Merlecons ja Ko OÜ koolitus  "Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevused ja dokumenteerimine" Valga põhikoolis. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 15.30 kohtumine valla kodanikuga  teede teemal nõupidamiste ruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Enno Kase ning teemaga seotud spetsialistid

23.-25.04 lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets, õppealajuhataja Maarja Viks, õpetajad Jaana Jürisoo ja  Eve Tõnissoo välislähetuses Lätis Ozolniekus  seoses rahvusvahelise koostööprojektiga Nordplus Junior 2016 projekt „Attractive Basic nature study".

Teisipäev, 24.aprill
- kell 9 vallavalitsuse istung nõupidamiste ruumis. Osalevad vallavalitsuse liikmed
- kell 10 Tartu Ülikooli täiendkoolitus haridustöötajatele  "Depressioon: õpilase toetamise võimalused" lektor Angela Jakobson Valga põhikoolis. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 13 „Teeme ära" nõupidamine nõupidamiste ruumis. Osalevad asevallavanem Enno Kase ja valla spetsialistid
24.04 Valgat ja Valkat külastab USA saatkonna esindus Eestis ja Lätis. Kohtutakse omavalitsusjuhtidega ja kogukondade esindajatega ning külastatakse valla ettevõtteid. Osaleb vallavanem Margus Lepik

Kolmapäev, 25.aprill
- kell 10 riigihangete komisjoni koosolek nõupidamiste ruumis. Osalevad komisjoni liikmed
- kell 11 Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli noorsoosotsioloogia ja tööturu-uuringute valdkonna teadlaste korraldatav aruteluseminar "Noorte energiat avastamas"  Energia avastuskeskuses, Tallinnas. Osaleb haridusspetsialist Ivi Tigane
25.04 Eesti Linnade ja Valdade Liidu keskkonna ja maa töörühma koosolek Tallinnas. Osaleb keskkonnaspetsialist Anni Teetsman
25.04 riigiabi teemaline arutelu Rahandusministeeriumis. Osaleb vallavanem Margus Lepik

Neljapäev, 26.aprill
- kell 8.30
ühistranspordi ja koolitranspordi teemaline arutelu nõupidamiste ruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase ja valla koolijuhid
- kell 9.30 lastekaitsetöötajate töönõustamine Otepääl. Osalevad Kätlin Podiradt, Iia Konks, Merike Viilup ja Maire Baumverk
 - kell 9.30 kohtumine Tsirguliina lasteaed Õnnelind juhtkonnaga. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane
- kell 9.30 emadepäeva ürituse korraldamise arutelu. Osalevad kultuurispetsialist Merce Mäe ja ürituse korraldamisega seotud spetsialistid
- kell 13  Valga muinsuskaitseala üldplaneeringu eritingimuste tutvustus nõupidamiste ruumis. Osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Viktor Mägi  ja teemaga seotud spetsialistid
- kell 13 Täiskasvanud Õppija Nädala  maakondlik seminar  Valgamaa kutseõppekeskuses. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ja haridusspetsialist Ivi Tigane

Pühapäev, 29.aprill
29.04-04.05 eeesmärgiga arendada koostöösidemeid osaleb linnapäevadel  Kutaisis   välisprojektide juhtivspetsialist Marika Post.

Puhkused
16.-30.04
Õru teeninduskeskuse sekretär Maarika Kets viibib puhkusel, asendab Tõlliste teeninduskeskuse sekretär Eve Eisen.
23.04-04.05 IT-spetsialist Villar Sikk  viibib puhkusel, asendab IT-arendusjuht Toomas Pai
23.-30.04 vanemraamatupidaja Maret Hannus viibib puhkusel, asendab raamatupidaja Maire Tiivel
23.-30.04 perekonnaseisutoimingute spetsialist Anne Puller viibib puhkusel, asendab kantselei spetsialist Piret Villemson

Lisainfo:
Sirje Lemmik
Valga Vallavalitsus
Meediaspetsialist
GSM:+372 5663 2504
sirje.lemmik@valga.ee
www.valga.ee