UUDISED JA TEATED

« Tagasi

SA Taheva Sanatooriumi Nõukogu kuulutab välja konkursi SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liikme täitmiseks

Juhatuse liikme ülesanneteks on esindada sihtasutust, vastutada finantstegevuse õiguspärasuse ja eesmärgipärasuse, põhikirjas toodud eesmärkide elluviimise eest.

Kandideerimise eelduseks on:
-juhtimiskogemus;
-tugev algatus-, analüüsi- ja vastutusvõime;
-hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
-riigikeele valdamine;
-soovitavalt kõrgharidus.

Töökoha asukoht: Taheva, Valga vald

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:
-avaldus;
-motivatsioonikiri;
-elulookirjeldus.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27.05.2018 e-postiga aadressil jyri.konrad@valga.ee

märksõnaga „Juhatuse liige".