UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 9. mai 2019 istung

Valga Vallavalitsuse 19. mai 2019 istungil otsustati:

Kinnitada kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalseks toetussummaks 2019. aasta II-IV taotlusvoorus 1000 eurot.

Anda Pure Forest OÜ-le ja FIE Svetlana Pavlovitšile luba seente ja marjade kokkuostuks aadressil Haru tnv 1, Valga.

Võõrandada vallale kuuluv vara :

 • Avaliku enampakkumise korras mõtteline osa kinnistust Pärna pst 11a, Valga vald (garaaž, registriosa nr 2462340), alghinnaga 1500 eurot, tagatisraha 150 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • Avaliku enampakkumise korras buss Kässbohrer Setra 215UL riiklik registreerimismärk 752ATJ, alghinnaga 100 eurot, tagatisraha 10 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 • võõrandada otsustuskorras OÜ Metsaprojekt-ile (registrikood 12749401) Linnamets – 1 maaüksuselt eraldiselt 89 ja Suur-Stoke talu maaüksuselt eraldistelt 1; 2; 3 ning 7 raiest saadud metsamaterjal;
 • otsustuskorras raieõigust küttepuude varumiseks munitsipaalmetsadest eraisikutele.

Kinnitada Valga muuseumi nõukogu koosseis järgnevalt:

 • Kalmer Sarv – Valga Vallavalitsuse asevallavanem – nõukogu esimees;
 • Esta Mets – SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon;
 • Virve Tuubel – Eesti Rahva Muuseum;
 • Ester Kukk – MTÜ Valga Muuseumisõprade Selts;
 • Valga Vallavolikogu esindaja.

Eraldada:

 • projektide omaosaluse realt Valga Muuseumile 826 eurot projekti rändnäitus ja loodusprogramm „Imeline Valgamaa" raames omaosaluse tasumiseks;
 • Reservfondist Lüllemäe Kultuurimajale 183 eurot lavamonitori ostu katteks;
 • Otsustuskorras MTÜ-le Valga Laskurklubi tasuta metsakuiva okaspuud pikkusega 3m ning mahuga 8tm, väärtusega 265,4 eurot;
 • Otsustuskorras Hargla Kultuurimajale tasuta lõhutud küttepuid väärtusega 2400 eurot;
 • Otsustuskorras Valga Avatud Noortekeskusele tasuta 50 cm pikkuseid lõhutud küttepuid mahuga 60 rm väärtusega 2400 eurot.

Määrata vallavalitsuse teenistustele ülesandeid seoses üldkasutatava supelranna ettevalmistamisega suveperioodiks 2019. Supelranna hooaeg lõpeb 31. august 2019.a.

Muuta Valga Vallavalitsuse 5. septembri 2018 nr 324 korralduse "Maa riigi omandisse jätmine" punkti 1.3.

 

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 3. aprill 2019 korraldus nr 145 „Enampakkumise tulemuse kinnitamine".