UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 12.06 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 12.06 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 12. juuni 2019 istungil otsustati:

Kinnitada 04.06.2019 toimunud avaliku enampakkumise tulemus ja võõrandada järgmine vallavara:

  • korteriomand Uus tn 2a-18, Laatre, Valga vald (registriosa nr 2371340) lõpphinnaga 250 eurot eraisikule;
  • kinnistu Õhtupäikese, Uniküla, Valga vald (katastritunnus 94301:001:0076) lõpphinnaga 4200 eurot Mumm Holding OÜ-le;
  • buss Kässbohrer Setra riiklik registreerimismärk 215 UL, väljalaske aasta 1989 lõpphinnaga 100 eurot Reiger OÜ-le.

Tunnistada kehtetuks:

  • Valga Vallavalitsuse korraldus 03.04.2019 nr 142 „Vallale vara omandamine"

Eraldada:

  • MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Koda projekti „Uus kontoritehnika Valgamaa PIK-s" omaosaluse katteks 1 700 eurot.
  • MTÜ Valgamaa Kutsehaigete Ühing projekti „Kutsehaigete ühingute teenuste parandamine tehniliste lahenduste abil" omaosaluse katteks 150,31 eurot.
  • Välisprojektide- ja arenguteenistusele Valga raudteejaama koosolekusaali kardinate paigalduseks 4804,4 eurot.
  • Reservfondist munitsipaalvara teenistusele Laatre II kalmistu prügiveoks 3400 eurot.
  • Tähtpäevaga 20.05.2019. a esitatud kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetusi vastavalt allolevale tabelile:

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

Toetus €

1   

MTÜ Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

Valgamaa lasterikaste perede lastekaitsepäeva korraldamine ja suvekoolis osalemine

545,00

2   

MTÜ Hargla piirkonna sõbrad

Hargla kandi külapäev 2019

1 000,00

3   

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Uma üülaat Harglas

1 000,00

4   

MTÜ Taheva Valla Külade Selts

Hargla piirkonna osalemine üleriigilisel maal elamise päeval

1 000,00

5   

MTÜ Stuudio Joy

25. tegevusaastat alustava MTÜ Stuudio Joy IT-ja muusikaesituse alase võimekuse suurendamine

639,99

6   

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu

Lüllemäe piirkonna osalemine üleriigilisel maal elamise päeval

1 000,00

7   

MTÜ Joude

Tsirguturg 2019

210,00

8   

MTÜ Parmu Ökoküla

MTÜ Parmu Ökoküla tutvustus Bushcrafti festivalil

1 000,00

9   

MTÜ EELK Valga Peetri-Luke kogudus

Valga Ladegasti oreli korrastamine

1 000,00

10  

MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

Laatre kiriku oreli Gedack 8`taastamine

1 000,00

11  

MTÜ Tasakaal

Kursus: "Uurides end asendi, meditatsiooni ja mantrate kaudu"

258,80

 

KOKKU

 

8653,79