UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19.08 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 19. augusti 2019 erakorralisel istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise lepingu tüüpvorm.

Tunnistada kehtetuks Valga Linnavalitsuse 18. juuni 2013 korraldus nr 175 „Valga linna koolieelse munitsipaallasteasutuse koha kasutamise tüüplepingu vormi kinnitamine."

Suunata Valga vallavolikogule otsustamiseks:

1. Loa andmine projektis osalemiseks ja omaosaluse tagamine osalemiseks projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Valga vallas, II voor".

2. Omafinantseeringu garanteerimine projekti „Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides" elluviimiseks eelarveaastatel 2019−2021.

3. Valga linna Viljandi tn 82c krundi ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude uuringu algatamata jätmine.

Vabastada Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 22. augustil 2019. a toimuva tarkusepäeva ürituse "Lapsed kooli" korraldamisega.