UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses arutati hariduse tuleviku üle

Täna toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ovaalsaalis avalik arutelu, kus sai kaasa rääkida Eesti hariduse tuleviku kujundamisel.

Eesti Kultuuri Koja koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga korraldatud arutelu keskendus Haridusstrateegia 2035 teemadele.

Arutelu oli ehitatud eelnevalt ettevalmistatud küsimustele. Teemadeks olid näiteks küsimused, et millise pagasi peaksid saama Eesti õppijad oma haridusteel kaasa eluks tulevikumaailma ja mida peaksime hoidma ning muutma Eesti haridussüsteemis. Samuti arutleti selle üle, millised on kolm kõige vajalikumat muutust, mis tuleks haridusvaldkonnas ellu viia.

Kohalolijad tervitas Eesti Kultuuri Koja juhatuse esinaine Pille Lill, kes rääkis, et idee arutelu pidada tuli algselt sellest, et Eesti Kultuuri Koda oli Valka tulemas Annetekoja ürituse raames. „Leidsime, et siis tasuks juba millegigi veel see ühendada ning ka haridus- ja teadusministeerium soovis üle-Eestilisi hariduse teemalisi arutelusid läbi viia," lisas Lill.

Haridus- ja teadusministeeriumi poolelt viis arutelu läbi ning selgitas alguses ka arutelude eesmärki ministeeriumi analüüsiosakonna nõunik Elo Tuppits.

Strateegilise planeerimise eesmärgiks on välja töötada realistlik pikaajaline plaan nimetatud valdkondade arendamiseks nii, et Eestis oleks soodne keskkond teadmiste loomiseks, omandamiseks ja kasutamiseks ning inimesed saaksid ja tahaksid õppida kogu elu, oleksid loovad, ettevõtlikud ja uuele avatud ning panustaksid sidusa ja demokraatliku ühiskonna kujunemisse.