UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus ootab oma meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle sotsiaalpedagoogi.

Täistööaeg, töötasu 1250 (bruto).

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

 • preventiivse koolisotsiaaltöö korraldamine;
 • koolikohustuse mittetäitjatega tegelemine ning õpilaste edasijõudmis-, käitumis- ja suhtlemisraskustele lahenduste leidmine;
 • koostöö klassijuhatajate, vallavalitsuse ja politseiameti vastavate töötajatega;
 • efektiivse ja toimiva koostöövõrgustiku loomine õpilase abistamiseks ja osalemine võrgustikutöös;
 • probleemsete õpilaste kodude külastamine;
 • ühenduse pidamine väljaspool Valga valda õppivate probleemsete õpilaste, nende vanemate ja õpetajatega ning nende abistamine.

Nõudmised töökohale

 • Erialane kõrgharidus.
 • Varasem töökogemus, soovitavalt pedagoogika valdkonnas.
 • Teadmised hariduskorraldusest, haridusalastest ja teistest ametialastest õigusaktidest.
 • Oskus töötada meeskonnas ja võrgustikus.
 • Eesti keele valdamine kõrgtasemel. Kasuks tuleb vene keele valdamine vähemalt kesktasemel, lisaks kesktasemel saksa või inglise keele koos erialase sõnavara tundmise ja kasutamisega.
 • Sotsiaalpedagoogi töös on olulised kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, kõrge pingetaluvus, algatusvõime, avatus, analüüsioskus.
 • Soovitavalt juhilubade olemasolu. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Pakume:

 • vaheldusrikas ja väljakutseid pakkuvat tööd. Sotsiaalpedagoogi töö on paindlik, jagunedes tööks õpilastega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalusi, kaasa rääkimist valla uute põhimõtetega koolide kujunemisele;
 • mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 • kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid, pedagoogilisi materjale (sh kirjandus) ning erivahendeid ja -materjale vastavalt sihtgrupile.

Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee.

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri palume saata hiljemalt 20.09.2019 e-postile heldi.kaares@valga.ee.