UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Ootame ettepanekuid valla arengukava täiendamiseks!

Valga vallavalitsus on üle vaatamas vallas kehtivat arengukava. Sellega seoses on kõigil elanikel võimalus saata kava täienduseks oma mõtteid ja ettepanekuid.

Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia koostati 2018. aastal ning see kehtib kuni 2023. aastani. Arengukava vaadakse üle ja uuendatakse kord aastas. Kava peamine eesmärk on valla arengu ja jätkusuutlikkuse tagamine ja elanike rahulolu, et vallarahval oleks ühtviisi hea elu nii maal kui linnas. Samuti on arengukavas sõnastatud eesmärgid ning tegevused aluseks erinevatele projektidele.

Oma ettepanekud võib saata hiljemalt 1. oktoobriks 2019 e-postile: mare.raid@valga.ee või kirjalikult aadressile Puiestee 8, Valga.

Kehtiva arengukava leiab veebiaadressilt www.valga.ee/arengukavad