UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga vallavalitsuse 12. septembri 2019 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga vallavalitsuse 12. septembril 2019 toimunud erakorralisel istungil otsustati:

Eraldada seoses osalemisega XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu Arm" transpordikulude katteks Valga Põhikoolile  1 291 eurot ja Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele 104 eurot. 

Mitte eraldada:

 • toetust MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus projektile „Laatre kiriku oreli registri Rohrflöte 4' taastamine", kuna taotluse koondhinne on alla eraldise tegemiseks vajaliku piirmäära.
 • toetust MTÜ Valgamaa Kutsehaigete Ühing projektile „Hõrgud metsa maitsed – tervise tugevdajad", kuna taotluse koondhinne on alla eraldise tegemiseks vajaliku piirmäära.

Rahuldada tähtpäevaga 20.08.2019 esitatud kogukonna arendamise projektitoetuse taotlused vastavalt:

 • MTÜ Karula Kultuuriselts- käsitöötoodete ühisturunduseks 1000 eurot.
 • MTÜ Taheva Valla Külade Selts- Kotusega Helsingi Mardilaadale minekuks 1000 eurot.
 • MTÜ Taheva Valla Külade Selts- külmvitriinide soetamine Kotuse piirkonna toidusuuna väljaarendamiseks 1000 eurot.
 • MTÜ Taheva Valla Külade Selts- Harglale atraktiivsust tõstva visuaali välja töötamiseks 1000 eurot.
 • MTÜ Hargla piirkonnasõbrad- Hargla kogukonnaaia loomiseks 929,80 eurot.
 • Seltsing Tõlliste Pahandusministeerium- Tõlliste piirkonna jõulukaunistuste soetamiseks 1000 eurot.
 • MTÜ EELK Valga Peetri-Luke kogudus- Valga Jaani kiriku mängusõbralikumaks muutmiseks 1000 eurot.
 • MTÜ Valga Muuseumisõprade Selts- Jaan Audova ja Peep Audova aupingi paigalduseks 395 eurot.
 • EELK Hargla kogudus- Pastor Jannau mälestusplaadi paigaldamiseks Harglasse 200 eurot.
 • MTÜ Parmu Ökoküla- Hargla Kooli Gaia suunalise klassi õppekeskkonna loomiseks 1000 eurot.
 • MTÜ Korvpalliklubi Valgamaa - Timo Oja avatud loengu organiseerimiseks 150 eurot.

Kinnitada Valga valla kultuurialastele mittetulundusühingutele projektide III jaotuse taotluste toetus vastavalt:

 • MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor- transpordiks kooride proovidele ja üritustele 660 eurot.
 • Segakoor Rõõm- hingedepäeva kontserdi korraldamiseks Jaani kirikus 980 eurot.
 • Valga Muuseumisõprade Selts- kuulsusrikkaid hetki Jaanikese krossirajalt 780 eurot.
 • Lüllemäe Rahvaõpistu- kontsertide korraldamiseks 540 eurot.
 • Mittetulundusühing Stuudio JOY- Tantsukultuuri propageeriva ürituse „Tants on tulevik" korraldamiseks 765 eurot.
 • Mittetulundusühing Stuudio JOY- Stuudio Joy osalemiseks Moskvas rahvusvahelisel konkursil „Europesrage Rus" 1000 eurot.
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus- J. Hiobi kantaadi „Lunastus Kristuses" ettekandeks ja salvestuseks Karula kirikus 1000 eurot.
 • MTÜ Spordiklubi RAUDSÕRMUS- Wana Wõrumaa Wunkorkestri kontserti korraldamiseks Paju mõisa külastuskeskuses 700 eurot
 • MTÜ Jazzclub WALK- Jazzclub WALK „Džässisügis 2019" korraldamiseks 860 eurot
 • Mittetulundusühing Valga Ukraina Selts „Kalyna"- Ukraina kultuuri päev Valgas korraldamiseks 402 eurot.
 • Mittetulundusühing Urban Style Valga- klubi Tänavatantsu arendamine Valgamaal 600 eurot
 • Mittetulundusühing ANSAMBEL ODUVANTŠIKI- Eakatele suunatud sündmuste korraldamiseks 80 eurot
 • Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudus- Piiblipüha Harglas korraldamiseks 1000 eurot
 • Mittetulundusühing Carma Motoklubi- Alternatiivmuusika õhtu Tambre kõrtsis korraldamiseks 350

III jaotuses eraldadatud kokku 9717 eurot.

Suunata Valga Vallavolikogule:

 • otsustamiseks eelnõu "Koerte ja kasside pidamise eeskiri" kehtestamine;
 • esimesele lugemisele eelnõu "Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia 2020–2023";
 • otsustamiseks eelnõu "Valga valla asumi-, aleviku- ja külavanema statuut" kehtestamine.

Võõrandada otsustuskorras raieõigus küttepuude varumiseks munitsipaalmetsadest eraisikutele koguväärtuses 1057,43 eurot.