UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavolikogu järgmine istung toimub 25. oktoobril 2019

Valga Vallavolikogu I koosseisu korraline istung (järjekorras 23) toimub reedel 25.oktoobril 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaama muuseumiruumis.

ISTUNGI PÄEVAKORRA PROJEKT:

 

PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU nr

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine. (OE 1-4/66)

asevallavanem Viktor Mägi

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

2.

Projekti omafinantseeringu garanteerimine.

(OE 1-4/67)

asevallavanem Viktor Mägi

vallavanem

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

3.

Valga valla arengukava ja eelarvestreteegia aastateks 2019-2023.

(ME 1-4/70)

asevallavanem Viktor Mägi

vallavanem Margus Lepik

korrakaitsekomisjoni esimees Marek Käis

arengu- ja majanduskomisjoni esimees Ilmar Tõlner

kultuuri-, spordi- ja noorsootöö komisjoni esimees Ester Karuse

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

hariduskomisjoni esimees Lauri Drubinš

revisjonikomisjoni esimees Allain Karuse

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

4.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.

(ME 1-4/68)

sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

rahanduskomisjoni esimees Alar Nääme

5.

Sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine. (OE 1-4/69)

sotsiaalkomisjoni esimees Külli Laugesaar

 

6.

Muud küsimused ja informatsioon.

6.1. omalaekumiste ja reservfondi kasutamisest III kvartalis;

6.2. olulisematest tulemustest ja tegevustest vallas oktoobris 2019.

6.1. finantsjuht Kaie Karist; Margus Lepik

6.2. vallavanem Margus Lepik

 

Istungile kutsutud: vallavanem Margus Lepik, asevallavanemad Enno Kase, Jüri Konrad, Viktor Mägi ja Kalmer Sarv, vallavalitsuse liikmed Arno Uprus ja Mati Kikkas, jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, finantsjuht Kaie Karist, kommunikatsioonijuht Põim Kama.