UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Avalik arutelu seoses parkide ja puistute riikliku kaitse alt välja arvamisega

Keskkonnaamet on teavitanud Valga Vallavalitsust ning avalikkust menetlusest, mille käigus soovitakse Valga vallas kaitse alt välja arvata 13 parki ja puistut, mis on kaotanud üleriigilise looduskaitseväärtuse.  Need objektid on: Hargla haigla puudegrupp, Iigaste park, Kasemäe talu iluaed, Kaubi kaasik, Koikküla park, Laanemetsa park, Malluste männikud, Oore männikud, Säde park, Tambre parkmets, Vaitka männik, Valga veterinaarravila park ja Vargasaare puistud

Kaitse alt väljaarvamise menetluse materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 14. oktoobrist 3. novembrini 2019 Keskkonnaameti Valga kontoris (Kesk 12, Valga) ja Tartu kontoris (Aleksandri 14, Tartu) ning Otepää (Lipuväljak 13, Otepää), Tõrva (Kevade 1, Tõrva) ja Valga (Puiestee 8, Valga) vallavalitsuses, samuti Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee ja eelnimetatud omavalitsuste kodulehel.

Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited eelnimetatud menetluse materjalide kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Aleksandri 14, 51014, Tartu) hiljemalt 3. novembriks 2019.

Taheva kogukonna initsiatiivil toimub teema selgitamiseks ning arutamiseks Hargla Maakultuurimajas 28.10. kl 17.00 avalik arutelu. Eelkõige arutatakse Taheva piirkonna  looduskaitsealuseid objekte, mis kaitse alt välja soovitakse arvata. Huvi olemasolu korral saab ka teiste Valga valla kaitsealuste objektide kohta infot.