UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallas uuendatakse kanalisatsioonitorustikke ning tänavavalgusteid

Tsirguliina elanikud saavad peagi liituda kanalisatsioonivõrguga, mille rajamiseks alustatakse suuremahulisi töid. Ehitusprojekti eesmärgiks on tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele. Lisaks paigaldatakse veel Valga valla erinevate piirkondade küladesse Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste küladesse kaasaegsed LED-tehnoloogiaga ja säästlikud tänavavalgustused.

Tsiguliina saab kaasaegse ühisveevärgi

Aastaid on Tsirguliina rahva unistuseks olnud kaasaegne ühisveevärk. Hetkel ei ole ligemale 63 protsendil Tsirguliina aleviku elanikest võimalik liituda ühisveevärgiga ja 66 protsendil kanalisatsiooniteenusega, kuna torustikud on välja ehitamata. Tsirguliina on suurim asula Valga vallas, kus torustikud kaasajastamata ja märkimisväärne hulk inimesi tarbib joogivett oma salvkaevudest ning juhib reovee samas kõrval kogumismahutitesse, mille seisund ja lekkekindlus on teadmata.

Probleemi lahendamiseks on Valga Veel ja vallal käsil suur projekt Tsirguliina aleviku uue torustiku rajamiseks, millega loodetakse valmis saada tuleva aasta detsembriks. Praegune torustik on kulunud ja umbes pool kanalisatsioonitorudest ei ole heas korras, samuti puudub Tsirguliinas kaasaegne reoveepuhasti. Paljudel aleviku elanikel pole seni olnud võimalust ühise veevärgi ja kanalisatsiooniga liituda, kuna torud on olnud välja ehitamata.

Liitumispunktist majani tuleb ühendus viia elanikul

Projekti käigus rekonstrueeritakse kilomeeteri jagu veetorustikku ja 17 liitumispunkti. Rajatakse üle 4700 meetri veetorustikku ja ehitatakse 152 uut liitumispunkti. Poolteist kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku ning seitse liitumispunkti rekonstrueeritakse. 5400 meetri ulatuses rajatakse uut kanalisatsioonitorustikku, survekanalisatsioonitorustikku tuleb juurde 740 meetrit. Lisandub 165 liitumispunkti. Torustikud viiakse kinnistute piirideni, sealt edasi peab inimene nende majaga ühendamise eest ise hoolitsema.

Projekti raames lisandub ka kaks pumplat. Alla kindla reostuskoormuse jäävates asulates on võimalik vaid renoveerimine ning Tsirguliina on Valga vallas veel ainus erand, kus saab teha torustikule juurdeehitusi. Reoveepuhasti betoonitööd algavad juba sel aastal. Puhasti tuleb senise reoveepuhastustiigi asukohta.

AS Valga Vesi juhataja Jüri Tedre sõnul on tegemist elanike poolt väga oodatud projektiga. "Hea meel on tõdeda, et asjaga on algust tehtud. Praegu veel otseselt midagi tähistada on vara, kuid usun, et nii Tsirguliina elanikud kui ka teised on asjade käigu üle vaid rõõmsad. Tsirguliina puhul on tegu küll veidi planeerigu mõttes omapärase kandiga, kuid see ei tohiks projekti kulgu takistada," räägib Teder.

Projekti kogumaksumus on 1 784 991,14 eurot ning seda rahastatakse siseriikliku Keskkonnaprogrammi vahenditest. AS Valga Vee poolne omaosalus on summast umbes 21%. Tööde lõpptähtaeg on 2020. aasta detsember.

Mitmed asulad saavad uued tänavalgustid

Teise suure AS Valga Vee poolt eestveetava projekti käigus uuendatakse Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste külades tänavavalgusteid. Antud projekti käigus on ette nähtud just olemasolevate valgustite uuendamine, mitte uute lisamine.

Selleks eemaldatakse olemasolevad tänavavalgustid, võimalusel paigaldatakse valgustus metallmastidele ja õhuliinid asendatakse maakaablitega. Kohati rekonstrueeritakse valgustus siiski ka olemasolevatel Elektrilevi mastidel. Uuendatakse valgustite juhtimis- ja automaatikasüsteemid. Kokku renoveeritakse 512 valgustuspunkti. Praeguste valgustite keskmine võimsus on 169 vatti, uute LED-idega vaid 48.

"Lisaks sellele, et on ilmselt oodata kokkuhoidu, mis peaks olema igal aastal ligi 30 000 eurot, on elanikel edaspidi ka turvalisem pimedas liigelda. Vald tegutseb selle nimel pidevalt, et pakkuda nii maa- kui ka linnapiirkonna inimestele ohutumat ja paremat elukeskkonda. Leian, et ka uued tänavavalgustid on taas suur samm sellele eesmärgile lähemale," räägib asevallavanem munitsipaalvara ja vallahoolduse alal Enno Kase.

Projekti üks esimesi ettevõtmisi toimus koostöös Maanteeametiga Lüllemäel. Nimelt oli nii vallal kui ka Maanteeametil plaanis sealsele kergliiklusteele ehitada juurde ka valgustus. Käimas on veel viimased tööd, kuid varsti on Lüllemäe kergliiklustee kaasaegse valgustusega. Ülejäänud valgustite paigalduse algus on planeeritud tuleva aasta kevadesse ja saab valmis 2020. aasta detsembris.

Projekti kogumaksumus on 965 716,00 eurot ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Valga valla vahenditest. Valla osalus projektis on summast 41%.