UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi metsandusspetsialisti ametikohale

Valga vallavalitsus kuulutab välja konkursi munitsipaalvara teenistuse metsandusspetsialisti ametikohale.

Tööülesanded:

 1. munitsipaalmetsa keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetekohase toimimise korraldamine metsamajanduse tegevusvaldkonnas;
 2. munitsipaalmetsas raielankide eraldamine ja hindamine sõltuvalt metsamajanduskavast ning metsade tegelikust seisukorrast, vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja selle esitamine vallavalitsusele vastava määruse/korralduse väljastamiseks ning piirkondlikule keskkonnateenistusele metsateatise registreerimiseks;
 3. kasvava metsa müügi ning alltöövõtu korral raielankide kontrollimine raietööde käigus ja peale raietööde lõpetamist ning aktide vormistamine raiekoha ülevaatuse kohta nii pärast raielangi ülestöötamist kui ka pärast metsamaterjali väljaveo lõpetamist;
 4. metsakultuuride ja looduslikule uuendusele kaasaaitamise alade ülevaatuses osalemine;
 5. metsakultuuride inventuuride tegemine ja kultuuride ümberarvestamine noorendikeks;
 6. kontrolli teostamine metsakahjurite, seenhaiguste kollete ja tormikahjustuste üle;
 7. metsauuendustööde ja hooldusraie teostamine ja muude metsamajanduslike tööde tegemine;
 8. koosseisulisele raietöötajale tööülesannete andmine ja nende täitmise jälgimine ning vajadusel abistamine;
 9. munitsipaalmetsa majandamisel raiutud puidu turustamise korraldamine;
 10. munitsipaalmetsa piiripostide ja sihtide korrasoleku jälgimine ja korraldamine;
 11. munitsipaalmetsa territooriumil metsa valve korraldamine metsatulekahjude, metsarikkumiste ja metsamaterjalide varguse ennetamiseks või kiireks avastamiseks;
 12. kiirelt tulekahju kustutamise korraldamine, sealhulgas päästeteenistuse jm väljakutsumine ning  vajadusel kustutustööde juhtimine;
 13. keskkonnakaitseinspektorite või politsei informeerimine munitsipaalmetsa  territooriumil avastatud õigusrikkumistest;
 14. kooskõlastatult vallavalitsusega allhangete korraldamine, planeeritud suuremahulisemate raietööde teostamiseks abitööjõu ja metsamaterjali väljavedaja leidmiseks.

Nõudmised kandidaadile:

 1. metsanduslik kõrgharidus;
 2. analüüsivõime;
 3. hea arvuti kasutamise oskus;
 4. B kategooria autojuhi lubade olemasolu;
 5. soovitavalt saemotoristi, langetaja ja võsalõikaja kutsetunnistus.

Pakume:

 1. tänapäevaseid töötingimusi;
 2. erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 3. mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 4. kaasaegseid info- ja kommunikatsioonivahendeid;
 5. ametiauto kasutamise võimalust;
 6. ametitelefoni;
 7. ametipalka 1300 eurot;
 8. valla spordirajatiste kasutamise võimalust.

Töö asukoht: Valga vald.

Tööle asumise aeg: jaanuar 2020.

Tööaeg: täiskohaga.

Täiendav informatsioon asevallavanem Enno Kase, tel 513 4030, e-post enno.kase@valga.ee

Sooviavaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata hiljemalt 9.12.2019 e-posti aadressil heldi.kaares@valga.ee.