UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda tööle logopeedi

Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus  ootab oma meeskonda tööle logopeedi (1,0 ametikohta)

Tööülesanded:

 1. Valga valla lasteaedade eesti õppekeelega rühmade/klasside  laste logopeediline teenindamine, vastavate õppekavade väljatöötamine;
 2. kõneprobleemidega laste väljaselgitamine, kõneprobleemidega laste kõne arendamine, kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine, dokumenteerimine;
 3. lapsevanemate ja õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes;
 4. vajadusel ka teiste alade spetsialistide ning rühmaõpetajate juhendamine ning nõustamine  kergemate erivajadustega laste õpetamisel, keda pole võimalik ja vajadust võtta kõneravi tundi;
 5. vajadusel lapse koolivalmidust toetavate täiendkoolituste organiseerimine lapsevanematele ja õpetajatele.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane  magistrikraad või sellele vastav  kvalifikatsioon või vastavalt ametikohale eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Omalt poolt pakume:

 1. erialase täiendamise ja arenemise võimalust, kaasa rääkimist uute põhimõtetega valla koolide kujunemisele;
 2. mitmekesisust ja erialaseid väljakutseid;
 3. kaasaegsed info- ja kommunikatsioonivahendid, pedagoogilisi materjale (sh kirjandus) ning erivahendid ja -materjale vastavalt sihtgrupile;
 4. töötasu 1250 eurot.

Lisainformatsioon

 • Täiendav informatsioon asevallavanem Kalmer Sarv, tel 5354 4688, e-post kalmer.sarv@valga.ee. Elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid palume saata hiljemalt 23.12.2019 e-postile heldi.kaares@valga.ee.