UUDISED JA TEATED

Lasteaed Pääsukese direktor tähistas korraga kahte juubelit

Täna käis Valga Vallavalitsus õnnitlemas Valga lasteaed Pääsukese kauaaegset direktorit Nadežda Amossovat, kes tähistas korraga kahte juubelit. Nimelt sai Amossova täna 70-aastaseks ning tähistati ühtlasi ka 50. tööjuubelit. Vallavalitsuse poolt andsid lillekimbu, tänukirja ning meened üle vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Kalmer Sarv ning haridusspetsialist Ivi Tigane.

Nadežda Amossova on õppinud Tallinna Pedagoogilises Koolis lasteaia õpetajaks, mille ta lõpetas 1969. aastal. Valga lasteaias Pääsuke asuski naine samal aastal tööle just õpetajana ning 1992. aastal sai Amossovast sama lasteaia direktor.

Kolleegid teistest Valga lasteaedadest kirjeldavad Amossovat kui eeskuju ning inimest, kes on hea südame ja sitke vaimuga. Nii mõnedki rääkisid ka sellest, kuidas Valka tööle tulles oli just Amossova neile suureks abiks ning toeks ametisse asumisel.

Valga Vallavalitsus tänab Nadežda Amossovat hea töö eest ning soovib jätkuvat jaksu!