UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Toimus Paju lahingule pühendatud üritus Maru Paju

Sooja talve ära kasutades taaselustati Valga Põhikooli terviseedenduse õpikogukonna eestvedamisel Paju lahingu 101. aastapäeva sündmustele mõeldes talvine matkapäev, mis sedakorda kandis nime Maru Paju.

Sarnane matk on toimunud ka varasemalt, kuid seekord pandi rõhku ainetevahelisele lõimingule ja klassisisesele koostööle. 5. klasside päeva aitas sisustada Valga muuseum, kus loengu järel liiguti mööda ajalooliselt olulisi kohti linnas. 6. klassid viibisid SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni alal kuulates ajalootundi, katsetades relvi, pidades minilaserlahingut ning süües õiget sõduri einet-suppi.

Sündmuse keskmeks ja haripunktiks oli 7.-9. klasside matk Paju mõisa juurest tagasi Valga Põhikooli. Nende jaoks algas ja lõppes päev rivistusega. Iga klass sai koostöös Valga Gümnaasiumi ja Kaitseliiduga omale rühmajuhi, kelle käe all õpiti suure rühmana nii ühiselt liikuma kui ülesandeid lahendama. Matkarajal oli  abiks piirkonnast koostatud kaart. Retke tarvis tegid klassid end ühtseks, mõeldes hüüdlauseid, riietudes teistmoodi ja kandes lippe. Seda kõike selleks, et imiteerida sõjaväelist liikumist. Lisaülesandena oli vaja rajal toimuvast koostada vabas vormis reportaaž.

Põneva päeva järelkajana toimus koolis kokkuvõttev üritus, mille raames nii koostööpartnerid kui õpilased ise said anda parimatele au. Matka läbinud õpilased said mälestuseks Maru Paju maiuse. Üritusest loodetakse teha toredat talvist traditsiooni.

VPK terviseedenduse õpikogukond