UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga Vallavalitsus võtab tööle lastekaitse spetsialisti

Ametiülesanded:

 • laste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • abivajajate (alaealiste ning nende vanemate ja eestkostjate) nõustamine nende sotsiaalsetest õigustest ja abistamise võimalustest;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine peredega, pere võrgustikku kuuluvate isikute kaasamine;
 • vanemliku hoolitsuseta alaealiste elu korraldamine;
 • lastele ja peredele toimetulekuks vajalike sotsiaalteenuste korraldamine;
 • koostöö tervishoiu-, haridus- ja hoolekandeasutustega, omavalitsustega ja era- ning  ühiskondlike organisatsioonidega.

Ootused kandidaadile:

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala (sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, vms) alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • valmisolek kahe aasta jooksul peale tööle asumist omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna õigusaktide tundmine;
 • hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas; vene keele oskus suhtlustasandil;
 • hea pingetaluvus, ärakuulamis-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;
 • kandidaadile annab eelise kogemus lastega töötamise alal.

Omalt poolt pakume

 • tänapäevaseid töötingimusi, töökoht asub renoveeritud teenuskeskuse majas;
 • erialase täiendamise ja arenemise võimalust;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • vajadusel tööandja eluruumi;
 • töötasu 1150 eurot, põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • ametiauto kasutamise võimalust tööülesannete täitmisel.

Lisainformatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Jüri Kõre, tel 5340 2123, e-post jyri.kore@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 2. veebruariks 2021 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee või Puiestee 8, 68203 Valga.