UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Volikogu otsus vabastab lasteaedades ja huvikoolides käivate laste vanemad kohatasu maksmisest

Valga vallavolikogu 30. aprilli istungil võeti vastu otsus vabastada Valga valla lasteaedades ja huvikoolides käivate laste vanemad tagasiulatuvalt õppetasu maksmisest kuni 31. augustini. Osalustasu maksmise kohustust ei rakendata vanematele ajavahemikus 01.03.2021–31.08.2021 ja see puudutab kõiki lapsevanemaid olenemata sellest, kas laps käib sel perioodil lasteaias või mitte.

Koha- ja õppetasude maksmise vabastus kehtib nii koolieelsete lasteasutuste kui ka huviringides osalevate laste vanematele, kes ei pea tagasiulatuvalt alates 1. märtsist kohatasu eest tasuma. Valga Muusikakooli puhul puudutab vabastus eelkooli ja vabaõppestuudio õpilasi ja nende vanemaid. Maksmisest vabastamine  kaetakse riigi poolt tulubaasi stabiliseerimiseks eraldatud toetusega, Valga vallale on eraldatud tulude vähenemise ja kulude suuremise toetust kogusummas 164 652 eurot.

Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul oli aeg lõpetada segadus kohatasu maksmisest vabastamise tähtaegade ümber: „Kui COVID-19 pandeemia mõju peaks kestma kauem, siis saab vallavalitsus pöörduda kohatasude vabastuse osas taas volikogu poole ja paluda vabastamise perioodi pikendamist". 

Rogenbaum lisas, et alates septembrist on vallavalitsusel kavas ka lasteaedades hakata pakkuma tasuta hommikusööki, et aidata peredel paremini toime tulla koroonapandeemiast tingitud negatiivsete mõjudega. Mõlemad lapsi ja peresid toetavad meetmed on kirjas 26. aprillil ametisse asunud Valga vallavolikogu ühinenud liikmete ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni tegevuskavas.

Lastevanemate poolt märtsikuu eest juba makstud koha- ja õppetasusid käsitletakse ettemaksuna ja märtsikuu eest esitatud arvete alusel tehakse tulevikus tasaarveldus.

Valitsus on alates 26. aprillist järk-järgult leevendanud COVID-19 piiranguid, kuid endiselt on jõus tungiv soovitus mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Vallavalitsus on kultuuri- ja haridusteenistuse eestvedamisel läbi viinud küsitluse lapsevanemate seas ning selle tulemusel on selgunud, et piirangute perioodil ei kasuta esialgsetel andmetel ca 46% lastest lasteaia kohta.

Vajaduse korral palub vallavalitsus lastevanematel kohatasusid puudutava lisainfo saamiseks pöörduda lasteaia juhtide poole.