UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Valga valda ja Lõuna-Eestisse tulid mitmed regionaalauhinnad

Täna anti Stenbocki majas pidulikul vastuvõtul kaheksandat korda välja regionaalarengu auhinnad, millega tänati kõige tublimaid inimesi ja ettevõtteid Eesti regionaalarengusse panustamise eest. Kaks viiest välja antud regionaalauhinnast leidsid tee otse Valga valda. Need pälvisid Valga vallaarhitekt Jiri Tintera ja KOTUSE koostöövõrgustik.
 
Fotol: Vallaarhitekt Jiri Tintera/Rahandusministeerium
 
Fotol: Rasmus Onkel, KOTUSe koostöövõrgustik/Rahandusministeerium
 
Konkursile laekus kokku 27 taotlust (25 kandidaati), mille hulgast valiti välja viis silmapaistvamat algatust. 2021. aasta regionaalauhinna saajad:
🍓 Valga vallaarhitekt Jiri Tintera, kes on Valga-Valka kaksiklinna keskuse idee arendaja ning kohaliku entusiastina seisnud aastaid linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest;
🍓 AS Viljandi Aken ja Uks – pikaajaline maakonna suurim eraettevõte, maksumaksja ja tööandja, kes suutis edukalt tegevust jätkata ka 2020. aasta pandeemia ajal ning isegi ligi 100 inimest juurde palgata;
🍓 koostöövõrgustik KOTUS – Taheva, Karula, Mõniste ja Ähijärve piirkonnas tegutsev kodanikualgatuslik võrgustik, kes tegeleb piirkonna turundamise, ettevõtluse ja turismi arendamisega. Tänu tugevale kogukonnale on endisest kahaneva elanikkonnaga piirkonnast saanud atraktiivne elukoht ja juurde on kolinud uusi noori perekondi.
🍓 kaugtöökeskuste võrgustik KUPLAND, mis ühendab Põlva, Valga ja Võru maakonda ning on tutvustanud kaugtöö võimalusi laiemalt, aidanud edendada piirkonna majandust ja turismi ning pakkunud turismihooajal rohkem töökohti kohalikele inimestele;
🍓 Tanksemäe Saffer OÜ ja Marek Balder. Marek avas Järva valla Ahula külas aastaid tühjana seisnud kaupluse, tänu millele ei ole kohalikel elanikel enam vaja kaugele poodi sõita. Lisaks sellele avas Tanksemäe Saffer 2020. aasta kevadel e-poe ja kauba kojuveo võimaluse ning on üle võtnud ka eelmiste omanike poolt suletud kauplused Albu ja Kaalepi külades.
 
Valga vallavanem Monika Rogenbaum tõdeb rõõmuga, et peaaegu kõik täna välja antud regionaalmaasikad puudutavad Valga valla inimesi, nende tööd ja saavutusi. "Näiteks on ka Valga vallas tegutsevad organisatsioonid pidanud kasulikuks Kaugtöökeskuste võrgustikuga KUPLAND liitumist ja oluline osa Taheva kogukonnast töötab Valga-Võru maakonna piiril tegutsevas AS Viljandi Aken ja Uks Saru lauavabrikus." Ta lisab, et erilised pärlid tunnustatute seas on muidugi Valga vallaarhitekt ja pärandihoidja Jiri Tintera ning Taheva, Karula, Mõniste piirkonnas kohalikke arendusülesandeid täitev 60liikmeline KOTUSE koostöövõrgustik. "On tõesti põhjust tunda uhkust ja heameelt, et aastatepikkune pühendumine kohaliku elu edendamisele on toonud edu ja positiivseid muutusi ning leidnud kõrgel riiklikul tasandil äramärkimist."
 
Märtsis välja kuulutatud konkursile sai esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2020. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava ettevõtmise või teoga. Auhind antakse väljapaistva tegevuse eest, mille tulemusena on edenenud piirkonna majandus (on loodud töökohti või pakutud piirkonnaspetsiifilisi tooteid või teenuseid) või mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Samuti võib regionaalmaasika pälvida tegevuse eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.
 
Eelmisel aastal pälvisid auhinna robootikatarkvara erakõrgkool Cleveroni Akadeemia, Ida-Virumaa üks suuremaid tööandjaid Fortaco Estonia OÜ, külaelu propageerija Vidrike külamaja Otepääl, Hiiumaa kultuurielu eestvedaja Margit Kääramees ning kohaliku toidu ja käsitöö turundamise edendaja Mulgi Väiketootjate Liit.
 
Iga-aastast konkurssi korraldab rahandusministeerium. Auhinnasaajaid tunnustatakse Eesti klaasikunstniku Maret Sarapu tehtud klaasist maasikaga.