« Tagasi

Pakkumiskutse „Hargla Kooli kolme õpperuumi renoveerimine ja kohandamine"

1. Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumist õpperuumide renoveerimistööde teostamiseks Hargla Koolis (aadress Hargla küla, Valga vald, Valgamaa, 68014).

Informatsioon rahastamise kohta: Euroopa Regionaalarengu Fonditaotlusvoor "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" Meetme „Koolivõrgu korrastamine"  Valga Vallavalitsuse projekti "Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides" nr 2014-2020.1.04.190209  

Tööde teostamise tähtaeg: 30.09.2020.

Kirjeldus ja mahud on toodud lisas 1

2. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

3. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine. Hinnapakkumises kajastada ühikute maksumused ning kogumaksumus koos ja ilma käibemaksuta (LISA 1).

4. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

5. Nõuded hinnapakkumise vormistamisele

Hinnapakkumise palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 12.08.2020 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust telefonil +372 53 461 955 või e-posti aadressil jutakond@gmail.comhargla.pk@mail.ee