« Tagasi

Vallavalitsus kuulutab välja hanke tasakaaluraja ehitamiseks Tsirguliina Kooli staadionile

Pakkumiskutse „Tasakaaluraja ehitus Tsirguliina Kooli staadionile (Nooruse tn 1a)"

Valga Vallavalitsus (edaspidi Tellija) otsib tasakaaluraja ehitajat Tsirguliina alevikus, Valga vallas (edaspidi Objekt).

Puidust tasakaalurada arendab laste tasakaalutunnetust. Erinevad elemendid aitavad arendada tasakaalu hoidmist ja osavust erinevat moodi. Tasakaalurada paigaldatakse Tsirguliina staadionile vastavalt asendiplaanile, mis on lisatud lähteülesande juurde.

Nõuded hinnapakkumise vormistamisel

 • Hinnapakkumise palume vormistada Valga Vallavalitsusele.
 • Hinnapakkumisel peavad olema pakkumise esitaja rekvisiidid (pakkuja ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohustuslase reg. nr, aadress, kontakttelefon).
 • Hinnapakkumisel peab olema väljastamise kuupäev.
 • Hinnapakkumine peab kehtima 90 päeva alates hinnapakkumise esitamise tähtajast.
 • Hinnapakkumisele lisada pakutava tasakaaluraja foto ning joonis.
 • Hinnapakkumises peab pakkuja kinnitama, et materjal on uus.
 • Hinnapakkumine peab sisaldama toodete juures kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni.
 • Pakkuja esitab nimekirja varasemalt teostatud sarnaste tööde kohta, kus on märgitud töö tellija, maksumus ja tellija kontaktid.
 • Hinnapakkumises on toodud kõikide toodete hinnad koos transpordi ja paigaldusega ning maksumused nii käibemaksuta kui ka käibemaksuga.
 • Hinnapakkumises tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud lähteülesande dokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja lähteülesandes kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale.
 • Tellija eeldab, et Pakkuja on Objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma hinnapakkumises arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele.

Üldised nõuded

 • Tasakaalurada peab olema mõõtudega minimaalselt 5,4x4,99xh2,2m.
 • Tasakaalurajale rajatav turvaala peab olema mõõtudega minimaalselt 9,38x8,7m.
 • Tasakaalurajale peab rajama liivast turvaala:
  • sisaldab pinnase koorimist 30 cm;
  • pinnase ladustamist Tellija poolt ettenäidatud kohta samal krundil või kõrval krundil;
  • liiva toomist ja sellega süvendi täitmist;
  • liivaala (turvaala) ääristust immutatud äärisega (terrassilaud).
 • Tasakaalurada peab olema mõeldud vähemalt lastele vanuses 3-14a.
 • Tasakaalurada peab koosnema vähemalt järgmistest elementidest:
  • astmetega köied,
  • sik-sak poom,
  • vertikaalne köisvõrk,
  • kiikuv poom,
  • slaalomi postid.
 • Tasakaalurada peab olema selline, et seda oleks võimalik aja jooksul suurendada mooduleid juurde lisades.
 • Tasakaaluraja juurde (vahetusse lähedusse) tuleb paigaldada järgmised elemendid:
  • seljatoega pink – pikkus 1,8m, laudis immutatud, metallkarkass pulbervärvitud, maasse betoneeritud;
  • prügikast – vähemalt 30l, pulbervärvitud terasest, kuumtsingitud toru maasse kinnitamiseks, alt avanev.
 • Eelprojekti koostamine (ei sisalda geodeetilise aluskaardi koostamist, ehitus- ja kasutuslubade taotlemist ning teostusmõõdistusi).

Üldnõuded ehitustöödele

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavalt:

 • Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, määrustele, valitsuse ja ministeeriumide otsustele;
 • kohaliku võimu ettekirjutustele;
 • kontrollivate instantside määrustele ja instruktsioonidele;
 • Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;
 • üldkehtivatele normidele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst.

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2010-le (originaal MaaRYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2010 Talonrakennuksen maatyöt).

Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2021 kl 10:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee.

Lisainfo: Katre Kikkas (katre.kikkas@tsirgu.edu.ee, 58 228 203)

Investeeringu elluviimist toetatakse EAFRD MAK 2014–2020 Leader-meetme raames Valgamaa Partnerluskogu kaudu (Strateegia tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored": uute tegevusvõimaluste loomine). Omafinantseeringu tagab Valga Vallavalitsus. 

Lisa: ASENDIPLAAN