« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 10.02.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 10.02.2022 erakorralisel istungil otsustati:

Moodustada vallavalitsuse komisjonid järgmistes koosseisudes:

1. Kogukonnakomisjon:

 • esimees: hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • aseesimees: kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist;
 • liikmed:
 • Taheva piirkonna esindaja Andres Rattasepp;
 • Õru piikonna esindaja Kaja Papagoi;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Katre Kikkas;
 • Karula piirkonna esindaja Ene Kaas;
 • Valga linna esindaja Aet Arula-Piir;
 • Valga Vallavalitsuse liige Marek Mekk;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud liige.

2. Kultuurialaste toetuste määramise komisjon:

 • esimees: hariduse, kultuuri, noorsootöö, kehakultuuri, spordi, kogukondade arengu ning sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonda kureeriv asevallavanem;
 • aseesimees: kultuurispetsialist;
 • liikmed:
 • Valga linna esindaja Sirje Päss;
 • Karula piirkonna esindaja Janika Jurs;
 • Tõlliste piirkonna esindaja Tiia Pärnik-Pernik;
 • Taheva piirkonna esindaja Lea Radsin;
 • Õru piirkonna esindaja Siiri Anier;
 • Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad.

Moodustada konkursikomisjon vallakantselei juhtivspetsialisti ametikoha  täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks järgmises koosseisus:

 • esimees: vallasekretär Diana Asi;
 • liikmed:
 • juhtivsekretär Liina Pettai;
 • asevallavanem Maarja Mägi.

Lubada otsustuskorras Avitase OÜ-l (registrikood 12683613) tasuta kasutada Valga vallale kuuluvast hoonest asukohaga Valga vald, Valga linn, Kungla tn 12 sotsiaaltöö teenistuse ruumi nr 117 (pindala 11,2 m2) tingimusel, et üürnik kasutab ruumi kaks korda kuus sotsiaaltöö teenistusega kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal. Kasutusse andmise tähtaeg kuni 31.12.2022.

Edastada Valga Vallavolikogu 23. veebruari istungile eenõud:

 • „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu;
 • Valga Vallavolikogu 22. detsembri 2017 määruse nr 14 „Valga Vallavalitsuse töökord" muutmise eelnõu;
 • "Valga valla 2022. aasta eelarve" 2. lugemine ja kinnitamine.