« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 26. aprilli 2022 erakorralise istungi kokkuvõte

 1. Otsustati lammutada Valga linnas Tähe tn 31a kinnistul (katastritunnus 85401:003:3040) asuv endine kortermaja (ehitisregistri kood 120075860) ning eraldada selle jaoks reservfondist 25 200 eurot.
 1. Otsustati võõrandada avaliku suulise enampakkumise teel Siidre talu maaüksus (katastritunnus 85401:016:0031) suurusega 6,71 hektarit; Siidre talu maaüksus (katastritunnus 85401:016:0031) suurusega 2,64 hektarit; Väike-Stoke talu maaüksus (katastritunnus 85401:016:0032) suurusega 2,03 hektarit; Baldini talu maaüksus (katastritunnus 85401:001:0184) suurusega 4,75 hektarit ning  Suur-Stoke talu maaüksuse (katastritunnus 85401:016:0033) suurusega 3,63 hektarit. Määras enampakkumise läbiviimise tingimused järgmiselt:
 • enampakkumise alghind 100 eurot hektari eest aastas;
 • maaüksusi kasutatakse põllumajandusliku tegevuse eesmärgil;
 • maatükk on moodustatud plaanimaterjali alusel ning piirid on looduses tähistamata ja pindala ligilähedane;
 • kasutusse andmise tähtaeg seitse aastat arvates lepingu sõlmimisest.

 

 1. Võõrandada:
 • munitsipaalmetsast otsustuskorras raieõigust küttepuude varumiseks 5 eraisikule;
 • sihtasutusele Taheva Sanatoorium (registrikood 90007632) otsustuskorras tasuta küttepuid munitsipaalmetsa Linnamets 5 maaüksuse eraldiselt 236, mahuga 7 tm ja
 • Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele otsustuskorras tasuta küttepuid munitsipaalmetsa Linnamets 5 maaüksuse eraldiselt 236, mahuga 2 tm seoses ürituse „Muinastulede öö" läbiviimisega.

 

 1. Otsustati töötajate kollektiivpuhkuste ajaks sulgeda:
 • Hargla Kooli lasteaiarühm ajavahemikul 4. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022;
 • Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad ajavahemikul 4. juuli 2022 kuni 24. juuli 2022;
 • Valga Lasteaed Pääsuke, Valga Lasteaed Buratino ja Valga Lasteaed Walko lasteaiarühmad ajavahemikul 1. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022;
 • Õru Lasteaed-Algkooli lasteaed ajavahemikul 27. juuni 2022 kuni 31. juuli 2022;
 • Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad ajavahemikul 4. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022;
 • Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm ajavahemikul 27. juuni 2022 kuni 7. august 2022.

Avada suvised lasteaiarühmad Valga valla lasteaialastele ajavahemikul 1. juuli 2022 kuni 31. juuli 2022 Valga Lasteaias Kaseke.

Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad Valga Lasteaed Kaseke direktorile hiljemalt 15. maiks vastavasisulise kirjaliku avalduse.

 

 1. Eraldati huvihariduse ja huvitegevuse toetust kokku 86 huvitegevuses osalevale lapsele kogusummas 9645 eurot.

 

 1. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2022. aasta voorus:
 • rahuldati ühe isiku taotlus eluruumi korrastamiseks esitatud projekti elluviimiseks, sõlmida leping ja eraldada toetust summas  4331,72 eurot, millele lisandub taotleja omafinantseering summas 2133,53 eurot;
 • rahuldati ühe isiku taotlus eluruumi soetuseks, sõlmida leping ja eraldada toetust summas 4623,00 eurot, millele lisandub taotleja omafinantseering summas 2 277,00 eurot;
 • rahuldati viie isiku taotlus eluruumi korrastamiseks esitatud projekti elluviimiseks tingimusega, et hiljemalt 90 päeva jooksul alates otsuse kättesaamisest esitatakse planeeritud tööde ehitusprojekt. Tingimuste täitmisel sõlmida leping taotlejatega esitatud projektide elluviimiseks, kokku eraldada toetust summas 48 570,20 eurot, millele taotlejad lisavad omafinantseeringu kogusummas 47 407,80 eurot.