« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 10.06.2022 erakorralise istungi kokkuvõte

 1. Moodustati Tsirguliina Kooli direktori töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise konkursikomisjon järgmises koosseisus:
 • esimees asevallavanem Maarja Mägi;
 • aseesimees haridusspetsialist Tiina Lall;

liikmed:

 • Tsirguliina Kooli hoolekogu esimees Marek Käis;
 • Tsirguliina Kooli töötajate esindaja Eneli Tamm;
 • Tsirguliina Kooli õpilaste esindaja Iris Punt;
 • Tsirguliina Kooli lasteaia õpetajate esindaja Katrin Kallis;
 • vallavalitsuse otsusel muu isik Andres Illak.

 

 1. Eraldati MTÜ-le VALGA DISCGOLFARID (registrikood 80600441) 500 eurot Leader-projektitoetuse meetmest „Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks" rahastatud projekti „Noorte discgolfarite mängimise võimaluste parandamine" omafinantseeringu katmiseks.
 1. Eraldati projektide reservfondist Leader projekti „Hargla avaliku mänguväljaku rajamine" omaosaluse katteks 2860 eurot.
 1. Määrati Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon (registrikood 90011272) nõukogu liikmeks Andres Olesk, Ivar Unt ning pikendati seniste nõukogu liikmete Priit Männiku, Siim Õismaa ja Viljar Schmidt  nõukogu liikme volituste tähtaega ühtlustades nende volituste tähtaega ja ühtlustati uute liikmete volituste tähtajaga.
 1. Eraldati mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) toetust 250 eurot seoses Janika Lõiv osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
 1. Eraldati spordiürituse korraldustoetust järgmiselt:
 • MTÜ-le Fortissimo summas 300 eurot seoses Tsirguliina Kooli 110. sünnipäevale pühendatud spordiürituste sarja korraldamisega.
 • MTÜ-le Priipalu Tehnikaspordi summas 480 eurot seoses autokrosside etappide korraldamisega.
 • MTÜ-le Spordiklubi 1Piir summas 210 eurot seoses Pedeli rannamaadlus 2022 korraldamisega.
 • MTÜ-le Spordiklubi Valga-Valka summas 200 eurot seoses Valga rattasari 2022 korraldamisega.
 • MTÜ-le VALGA DISCGOLFARID summas 100 eurot seoses Jaanikese nädalamängude korraldamisega.
 • mittetulundusühingule Otepää Spordiklubi summas 350 eurot seoses Valga valla orienteerumispäevakute korraldamisega.
 • mittetulundusühingule Spordiklubi „Maret-Sport" summas 400 eurot seoses Valka-Smiltene-Valga kergejõustikuseriaali korraldamisega.
 • mittetulundusühingule Valga Maleklubi summas 60 eurot seoses noorte kiirmale Valga meistrivõistluste korraldamisega.
 • mittetulundusühingule Valgamaa Spordiveteranide Selts summas 200 eurot seoses Valgamaa SVS lahtised meistrivõistluste korraldamisega kergejõustikus.
 • mittetulundusühingule Võrkpalliklubi Viktooria summas 200 eurot seoses Võrkpalliklubi Viktooria lahtiste meistrivõistluste ja perevolle korraldamisega.

Spordiürituse korraldustoetus makstakse välja toetuse saaja arvelduskontole ning toetuse saaja kohustub esitama toetuse kasutamise aruande Valga Vallavalitsusele 20. oktoobriks 2022. Valga Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja seletusi.