« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 19. oktoobri istungi kokkuvõte

Foto: Unsplash

Valga Vallavalitsuse 19.10.2022 istung

Otsustati:

 1. Väljastada kasutusluba Valga vallas Lüllemäe külas Kirikumõisa tee 6 kinnistul asuvale ümberehitatud Karula hooldemajale, kuhu rajati ventilatsioonisüsteem.
 2. Moodustada Valga valla aasta isa aunimetuse määramise töörühm järgmises koosseisus:
 • esimees vallavanem Monika Rogenbaum;
 • aseesimees asevallavanem Maarja Mägi;

liikmed:

 • kommunikatsioonijuht Elisabeth Tõnisson; 
 • kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist Marika Muru;
 • kultuurispetsialist Kaisa Kerge;
 • LC Valga Säde MTÜ esindaja Jaanika Põder;
 • Valga Vallavolikogu esimees Lauri Drubinš.

 

 1. Eraldada toetust noorte omaalgatusliku projekti „Küpsisetordi  ühine  valmistamine"
  (projektijuht Iris Punt, lepingu sõlmija Katre Kikkas) läbiviimiseks 129,56 eurot.
 2. Mitte  eraldada  toetust  noorte  omaalgatusliku  projekti  „Näiteringi „Prelektonid" rekvisiitide soetamine" läbiviimiseks.
 3. Mitte  eraldada  toetust  noorte  omaalgatusliku  projekti  „Lauamäng „VEDUR" läbiviimiseks.
 4. Eraldada  MTÜ-le  Karula-Lüllemäe Tervise-  ja  Spordikeskus  890 eurot  Leader projektitoetuse meetmest 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored" rahastust  saanud projekti „Uued tegevused Karula noortele" omafinantseeringu katmiseks.
 5. Võõrandada  otsustuskorras  tasuta  AS-le  Valga  Vesi  kinnistu   asukohaga Valga vald, Lüllemäe küla (katastritunnused 85501:001:0737 ja 85501:0010681) ja kinnistul asuvad BIO-50 puhasti, aeratsiooni- ja mudamahuti, puhurihoone, liivakogumisrennid ja võrekaev, biotiigid.
 6. Lubada MTÜ-l Fortissimo paigaldada  Tsirguliina  avalikule  mänguväljakule asukohaga Valga  mnt  4,  Tsirguliina  alevik,  Valga  vald piirdeaed  ja jalgvärav.
 7. Võtta  vastu surnud isiku pärandvara.
 8. Algata Valga vallas Tsirguliina alevikus Vabriku tn 4 katastriüksusel asuva peremehetu ehitise hõivamise menetlus.
 9. Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:
 • korteriomand Tähe tn 16a-75,  Valga  linn,  Valga  vald,  registriosa  nr 659840  alghinnaga 15 000 eurot, tagatisraha 1500 eurot;
 • korteriomand  Riia  tn  6-20,  Valga  linn,  Valga  vald,  registriosa  nr  1776140  alghinnaga 2500 eurot, tagatisraha 250 eurot.

12. Kinnitada oksjonikeskkonnas www.osta.ee toimunud avaliku enampakkumise tulemused ja võõrandada:

 • kinnistu asukohaga Pihlaka tn 16a, Valga linn, Valga vald lõpphinnaga 2551 eurot;
 • kinnistu Laanemetsa külaplats asukohaga Laanemetsa, Valga vald lõpphinnaga  5000  eurot  General  Specifics  OÜ-le; 
 • korteriomand Raudtee tn 23-1, Valga linn, Valga vald, registriosa nr 1026840 lõpphinnaga 3200 eurot.

13. Anda nõusolek Elektrilevi OÜ-le sundvalduse seadmiseks Valga vallas üheksale kinnistule. Sundvaldused seatakse tähtajatult ja tasuta.

14. Määrata  Kongemetsa maaüksuse  jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

15. Omandada  vallale  korteriomand  asukohaga  Kesk tn 13-1, Sooru küla, Valga vald maksumusega 45 000 eurot.

16. Määrata Võru tänav T2  maaüksuse  ja Vabriku põik L1  jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed.

17. Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega plaani- ja kaardimaterjali alusel Valga  vallas
Priipalu külas Vahtramäe maaüksusel ja Valga  linnas  Tulbi  tn  8  maaüksusel. 

18. Suurendada 2022/2023. õppeaastal Valga Priimetsa Kooli 5. a ja 8. a klassi õpilaste piirnormi ühe õpilase võrra ja kinnitada klassi suuruseks 25 õpilast.

19. Moodustada IT-juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

 • esimees vallasekretär Diana Asi;

liikmed:

 • vallavanem Monika Rogenbaum;
 • vallavalitsuse poolt määratud isik Toomas Pai.

20. Moodustada  vallasekretäri  abi  ametikoha  täitmiseks  korraldatava  konkursi  läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus: 

 • esimees vallasekretär Diana Asi;

liikmed:

 •  vara valitsemise juhtivspetsialist Pille Meriroos;
 • vallavalitsuse poolt määratud isik Andres Illak.

21. Nimetada  Valga  Gümnaasiumi  hoolekogusse  Valga  Vallavalitsuse esindajana
asevallavanem Maarja Mägi.

22. Kinnitada Valga Lasteaed Kaseke hoolekogu 2022/2023. õppeaasta koosseis.

23. Kinnitada Valga Lasteaed Walko hoolekogu 2022/2023. õppeaasta koosseis.

24. Kinnitada Valga Priimetsa Kooli hoolekogu koosseis.

25. Kinnitada Valga Põhikooli hoolekogu koosseis.

26. Eraldada reservfondist

Sepa tänava piiripunkti esiseks asfalteerimistööks ja äärekivide vahetuseks 4000 eurot;

Valga Keskraamatukogule rõdu toestamiseks 664 eurot;

Vallamaja (Puiestee 8) tuletõkkeuste paigalduseks 11 900 eurot;

Karula teeninduskeskuse tuletõkkeuste paigalduseks 9682 eurot;

Karula teeninduskeskuse ventilatsioonisüsteemi remondiks 1020 eurot;

Lüllemäe Põhikoolile auto ostmiseks 17 000 eurot;

Sooru haruraamatukogu ruumide ostmiseks 45 000 eurot.

27. Esitada Vallavolikogule otsuse „Ehitise peremehetuse tuvastamine" eelnõu (Valga linn, Võru tn 114a asuv ehitis) ja otsuse „Valga Vallavolikogu 27. aprilli 2022 otsuse nr 30 kehtetuks tunnistamine" eelnõu.