« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 12. detsembri istungi kokkuvõte

Foto: Valga Vallavalitsus

 

Valga Vallavalitsuse 12. detsembri istungil otsustati:

Väljastada:

kasutusluba Korijärve külas Veski kinnistule püstitatud tootmishoonele;

kasutusluba Valga linnas Metsa tn 28 kinnistule püstitatud päikeseelektrijaamale.

Anda:

MTÜle Epre Arendus otsustuskorras tasuta ja tähtajatult kasutada Õru Lasteaed-Algkooli hoones asukohaga Kooli tn 2, Õru alevik, Valga vald asuvad ruumid nr 206, 207 ja 208 üldpinnaga 173,1 m2.;

Võõrandada avaliku enampakkumise korras järgmine vallale kuuluv vara:

korteriomand Kungla tn 19-9, Valga linn, Valga vald, alghinnaga 1000 eurot, tagatisraha 100 eurot;

korteriomand Uus tn 2a-19, Laatre alevik, Valga vald, alghinnaga 500 eurot, tagatisraha 50 eurot;

korteriomand Pärna pst 5-36, Valga linn, Valga vald, alghind 10 000 eurot, tagatisraha 1000 eurot.

Võtta vastu Valga linna Kungla tn 37 krundi detailplaneering ja suunata avalikule väljapanekule.

Kinnitada alates 1. jaanuarist 2023 toidupäeva maksumus Valga linna lasteaedades Buratino, Kaseke ja Walko järgmiselt: toidupäeva maksumus 5,35 eurot päeva kohta, millest Valga valla osalus on 1,36 eurot (hommikusöök 1,20 eurot, lõuna 0,16 eurot, oode 0 eurot) ja lapsevanema osalus 3,99 eurot (hommikusöök 0 eurot, lõuna 2,84 eurot ja oode 1,15 eurot).

Eraldada:

toetus noorte omaalgatuslikule projektile summas 420 eurot;

spordiürituste korraldustoetus kaheteistkümnele mittetulundusühingule kokku summas 4310 eurot ja mitte eraldada ühele;

huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 225 eurot,

spordiürituse korraldustoetus summas 4000 eurot;

reservfondist raha kohaliku sportlase toetamiseks, kes saavutas sumomaadluses Euroopa meistri tiitli.

Algatada:

Valga Avatud Noortekeskuse arengukava 2023-2028 koostamine;

Lüllemäe Kultuurimaja arengukava 2023-2027 koostamine;

Hargla Maakultuurimaja arengukava 2023-2027 koostamine.

Kiita heaks:

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2021 a voorus ellu viidud projekti „Verioja talu, Valtina küla, Valga vald asuva elamu küttesüsteemi rekonstrueerimine" lõpparuanne. Toetuse saaja Katrin Tähepõld, toetus 10 000 eurot.

 

Valga Vallavalitsus vaatas üle ja kinnitas avatud valitsemise tegevuskava.