« Tagasi

Valga Vallavolikogu kiitis heaks Priimetsa Kooli arengukava aastateks 2023–2028


27. septembri istungil andsid volinikud toetuse uuele Valga Priimetsa Kooli arengukavale. Priimetsa Kooli suur väljakutse eelolevatel aastatel on eestikeelsele õppele üleminek.

Valga Priimetsa koolis on 346 õpilast, kes õpivad kokku 22 klassikomplektis, millest kümnes õpitakse juba praegu keelekümblusmetoodika alusel. Keelekümblus tähendab sisuliselt eestikeelset õpet, millele lisanduvad täiendavalt vene keele kui õpilaste emakeele õppetunnid. 2023. aastal avati koolis kaks esimest klassi ning mõlema puhul on tegemist keelekümblusklassiga, mis tähendab, et juba tänavu uusi venekeelseid esimesi klasse ei avatud.

Valga Priimetsa Kooli direktori asendaja Jelena Tops kinnitab, et kooli jaoks   on tähtsal  kohal eesti  keele  ja  kultuuri  õpetamine,  keelekümblusmetoodika kasutamine, lõimitud aine-ja keeleõpe, teadmiste taseme tagamine, võõrkeelte varajane õpetamine, õpilaste kultuurilise identiteedi säilitamine ja arendamine.

Valga vallavanema Monika Rogenbaumi sõnul kasutab kool maksimaalselt ära haridus- ja teadusministeeriumi tuge eestikeelsele õppele üleminekul. „Kooli arengukava eelnõu on üle vaadanud ministeeriumi esindaja ja leidnud selle sobiva oleva vastuvõtmiseks ja tegevuste ning sihtide seadmiseks," lisas vallavanem, kes soovib koolile edu ja jõudu nii olulise väljakutsega toimetulekuks.