« Tagasi

Töötuba Tsirguliinas: milline saab olla taastuvenergia positiivne mõju kohalikule kogukonnale?

Töötuba Tsirguliinas: milline saab olla taastuvenergia positiivne mõju kohalikule kogukonnale?

Jaanuari viimasel päeval kogunesid Tsirguliina rahvamajja ettevõtjad ning maa- ja koduomanikud, et ühiselt arutada, kas kohalik tuulepark võiks tuua piirkonnale oma elektri ja soodsamad hinnad.  

Energiaühistu juht Joosep Veerme juhtis töötuba, kus said võrdselt sõna nii ettekannete tegijad kui ka kohalikud inimesed. Veerme sõnul ei jäta elektrikulu täna enam kedagi külmaks ning kohaliku taastuvenergia tootmine saab olla üks tee elektrihindade langemise suunas. „Kogukonnaenergeetika ei tähenda ilmtingimata, et kõik peab algusest lõpuni ise ära tegema, vaid koostöös päikese- ja tuulepargi arendustega saab leida piirkonnale kasulikke lahendusi. Näiteks soodsam elektrihind või lisanduvad tööstusettevõtted, kes vajavad taastuvelektrit ning loovad uusi töökohti," rääkis Veerme.  

Energiaühistu juht tutvustas ka piirkonna energiakasutuse kaardistust ning arutati otseliini rajamise võimalust, mida saab teha 6 km raadiuses tuulepargist. Otseliini puhul saab tarbija elektri ilma võrgutasuta, kuid peab arvestama liini ja alajaama rajamise ning hoolduse kuludega, mis tähendab, et see lahendus on sobiv vaid suure elektritarbimisega ettevõtetele. 

Töötoas arutleti Eesti elektri tuleviku üle koos TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktori Ivo Paluga. Palu jagas teadmisi tuulikutest ja taastuvenergeetikast, tuues näiteid kohaliku taastuvenergia tootmise potentsiaalist. Alutaguse ja Valga valla esindajad jagasid oma kogemusi ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel tuulepargi tulekuga, nähes selles võimalust piirkondlikuks arenguks. 

Lisaks tutvustas Sunly Herro tuulepargi projekti Uniküla ümbruses, mis julgustab kohalikke inimesi aktiivselt kaasa rääkima, andes seeläbi võimaluse virtuaalaktsiaid saada. „Taastuvenergia areng saab toimuda kogukondadega koostöös, kus kohalike inimeste mõtteid arvesse võetakse – ainult nii tekib selle tulemusel positiivne mõju," lisas Sunly kogukonnasuhete juht Tuuliki Kasonen. Ta väljendas ka Sunly valmidust pakkuda kohalikele elanikele soodsamat elektrit otse tuulepargist ning arutleti, kas see võimalus võiks laieneda ka piirkonna väikeettevõtetele.  

Kohalike kaasamine ja avatus on olulised ka kohalikele omavalitsustele, sest roheenergia projektid toovad piirkonda uusi töökohti ja arenguvõimalusi. Kui inimesed tajuvad, et tuulepargi tulekuga kaasneb kohaliku taristu parendamine ja piirkonna elavdamine, suureneb ka huvi projektidesse aktiivselt panustada. See liidab kohalikku kogukonda – inimesed otsivad koos võimalusi, kuidas tuulepargi rajamine võiks tuua piirkonnale mitmekülgset kasu ja rohelisema tuleviku. 

Fotode autor: Artur Sinipalu 

Vaata ettekandeid Energiaühistu kodulehelt.