« Tagasi

Korraldatud jäätmeveo rakendamine Valga vallas

Korraldatud jäätmeveo rakendamine Valga vallas

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus selgitab Valga vallas tekkinud olukorda seoses jäätmevedaja Eesti Keskkonnateenused tegevusega jäätmeveo korraldamisel. Samuti anname juhiseid, kuidas erinevates probleemolukordades toimida.

Seoses uute veopiirkondade käivitamisega (Valga, Tõrva, Otepää) ja uute jäätmeliikide kogumisega on jäätmevedaja klienditeenindus ülekoormatud. Elanikel on seoses lepingutega palju küsimusi, mistõttu on pöördumiste hulk suur ning nendega tegelemine võtab oodatust rohkem aega.

Selgitame, et tekkinud probleemide lahendamine on ainult jäätmevedaja, AS Eesti Keskkonnateenused, ülesanne ja vastutus. Valga Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus saavad jäätmevedajat vastavalt hankelepingule juhendada ja sanktsioneerida, mida ka tehakse.

Juhised

1. Kui Te olete edastanud jäätmevedajale e-kirja, kuid pole sellele vastust saanud, siis ei pea muretsema: vedaja ülesanne on Teile vastata ja seda tehakse esimesel võimalusel. Oodake vastust.

2. Kui Te olete jäätmevedajale helistanud, kuid ei ole kontakti saanud, siis palun saatke oma soov/taotlus vedajale e-posti teel: viljandi@keskkonnateenused.ee

3. Kui Te ei ole saanud oma lepingut sõlmida/muuta enne 01.02.2024, siis pole muretsemiseks põhjust: jäätmevedaja vastab Teie lepingu sõlmimise/ muutmise soovile esimesel võimalusel.

01.02.2024.a algab jäätmete vedu Teile algselt välja saadetud lepingu ning graafiku alusel. Kui lepingu muutmise soovi tõttu, mida ei ole aga veel lepingusse vedaja poolt sisse viidud, tekib tühisõit, siis vedaja Teile tühisõiduarvet ei esita.

4. Kui Teil ei ole võimalik segaolmejäätmeid, segapakendit või biojäätmeid liigiti koguda sest:

A. vedaja ei ole toonud Teile vastavat konteinerit või kotte;

B. vedaja on jätnud Teie konteineri/koti graafikujärgselt tühjendamata ja jäätmed ei mahu enam konteinerisse/kotti, siis toimige järgmiselt:

• segaolmejäätmed: pange ükskõik millisesse kilekotti. Kilekott siduge pealt kinni ja jäätmete äraveo päeval tõsta kott üleandmiskohta (kas segaolmejäätmete mahuti kõrvale või kohta, kus muidu mahuti peaks paiknema).

• köögi- ja sööklajäätmed: pange segaolmejäätmete konteinerisse, kui Teil ei ole ajutiselt võimalik kasutada kohtkompostimist.

• segapakendid: pange ükskõik millisesse kilekotti (ka musta kilekotti, kuid eelistatud on läbipaistev). Kilekott siduge pealt kinni ja jäätmete äraveo päeval tõsta kott üleandmiskohta.

Sellisel viisil toimides ei saa jäätmevedaja rakendada Teile mingeid sanktsioone

Palume aga panna tähele: eelnevalt kirjeldatud viisidel jäätmete kogumine on lubatud vaid juhul, kui vedaja poolt on tekkinud viivitus Teile jäätmete kogumisvahendi kohale toomisel või mahuti tühjendamine ei ole toimunud graafikujärgselt ja jäätmed ei mahu enam mahutisse.

5. Jäätmevedaja ei väljasta veebruarikuus tühisõiduarvet, kui Teil ei ole jäätmete veopäeval väljas vajaminevat konteinerit/kogumiskotti. Kuid vajaminev konteiner/kogumiskott tuleb muretseda esimesel võimalusel.

6. Kuidas Valga valla elanik saab ise erandkorras oma jäätmeveo teostamist edasi lükata:

Kui elanik ise näeb, et jäätmevedajal ei tasu tema kinnistule tulla jäätmevedu teostama seoses keeruliste teeoludega või elanik nt on unustanud konteineri välja tuua, siis on võimalik antud veokord tühistada vähemalt 1 päevase etteteatamisega. Veo tühistamise teavituse saab edastada kahel viisil:

• e-posti teel: viljandi@keskkonnateenused.ee

• jäätmevedaja kodulehe vormi kaudu www.keskkonnateenused.ee-> Võta ühendust -> Loobu tühjendusest.

7. Jäätmevedaja saadab elanikele raporteid. Mida need tähendavad:

Kui jäätmevedaja ei teostanud veopäeval teenust, on ta kohustatud saatma elanikule raportiga info (e-posti teel), mis põhjusel teenuse osutamine ei olnud võimalik. Raporti saatmine ei tähenda Teile tühisõiduarve esitamist.

8. Millal on jäätmevedajal õigus teha Teile tühisõiduarve:

Tühisõiduarve võib jäätmevedaja väljastada ainult siis, kui Teie jäätmete vedu jäi teostamata Teist olenevatel põhjustel nt konteiner ei olnud kättesaadav, aed oli lukus, konteiner oli sõiduki poolt kinni pargitud, Teie kinnistul asuva konteinerini viiv tee ei võimaldanud konteineri liigutamist, Teile kuuluv ligipääsutee oli läbimatu, konteinerit/kotti ei ole välja pandud vms. Tasu tühisõidu eest on vastava suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise graafikujärgne teenustasu. Kogumiskoti osas, samuti aia- ja haljastujäätmete ning suurjäätmete osas on tasu suuruseks 140 liitrise segaolmejäätmete mahuti graafikujärgne tühjendamise tasu.

9. Konteinerivälised jäätmed: kes maksab ja millal:

Kui jäätmeveo kuupäeva edasi lükkumine on jäätmevedaja otsus ja veo teostamisel ei olnud objektiivseid, vedaja poolt tõendatud takistusi, siis on elanikul võimalik panna konteinerisse mittemahtuvad jäätmed kilekotti, paigutama need uuel äraveo päeval konteineri kõrvale ning jäätmevedaja viib sellised konteinerivälised jäätmed ära tasuta.

Kui jäätmete vedu ei olnud võimalik teostada ilmastikuolude tõttu ehk veo ärajäämine on põhjendatud, siis on jäätmevedajal õigus konteineriväliste jäätmete osas küsida täiendavat tasu. Täiendav tasu kujuneb antud jäätmete mahu alusel ja antud jäätmeliigi hinna alusel. Kui elanik ei soovi konteineriväliste jäätmete tasu maksta, siis on soovi korral võimalik hoida need jäätmed eraldi ja peale konteineri tühjendamist panna need konteinerisse.

10. Kordusveo toimumine, kui graafikujärgne vedu jäi teostamata:

Kui konteineri tühjendamine jäi teostamata põhjusel, mis ei ole tingitud Teie tegevusest või tegemata jätmistest, kohustub jäätmevedaja teostama konteineri tühjendamise mõistliku aja jooksul ehk reeglina 7 päeva jooksul või muul ajal kokkuleppel Teiega.

Kui Te ei soovi, et jäätmevedaja tuleb Teie konteinerit teenindama 7 päeva jooksul ehk Teile sobib ka järgmine graafikujärgne veopäev, siis anda sellest jäätmevedajale teada:

• e-posti teel: viljandi@keskkonnateenused.ee

• jäätmevedaja kodulehe vormi kaudu www.keskkonnateenused.ee -> Võta ühendust -> Loobu tühjendusest.

11. Kui jäätmevedaja ei täida oma kohustusi korrektselt:

Kui jäätmevedaja ei täida oma ülesandeid jäätmete veol korrektselt, siis andke sellest teada jäätmevedajale e-posti teel viljandi@keskkonnateenused.ee või soovi korral MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse e-postil valga@ejhk.ee.

 

Täname Teid mõistva suhtumise eest!

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus

 

Pilt on illustreeriv.