« Tagasi

Valga Vallavalitsus võtab teenistusse puuetega inimeste spetsialisti

Valga Vallavalitsus võtab teenistusse puuetega inimeste spetsialisti

Ametikoha põhieesmärk on puuetega inimeste sotsiaalhoolekande korraldamine Valga vallas.

Peamised teenistusülesanded:

 • sotsiaalnõustamine;
 • isikute abivajaduse hindamine, abimeetmete pakkumine ja korraldamine, vajadusel juhtumikorralduse algatamine;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste taotluste menetlemine, vastavate haldusaktide koostamine;
 • hooldajatoetuse ja hoolduskulude toetuse taotluste menetlemine;
 • eluaseme- ja varjupaigateenuse korraldamine;
 • tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse korraldamine;
 • erivajadustega inimeste kodu kohandamise vajaduse hindamine;
 • puuetega inimeste sõiduki parkimiskaartide väljastamine;
 • sotsiaaltransporditeenuse osutamise korraldamine, sõidutaotluste registreerimine ja sobiva sotsiaaltranspordivahendi otsustamine;
 • oma töövaldkonnas statistiliste aruannete, pangalehtede, sotsiaalmaksu teabe ja maksefailide koostamine;
 • töö menetlemine ning dokumenteerimine sotsiaaltoetuste- ja teenuste infosüsteemis STAR ning dokumendihaldussüsteemis Amphora.

Ootused kandidaadile:

 • sotsiaaltöö- või sellele lähedase eriala alane kõrgharidus või selle omandamine;
 • eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas;
 • valmisolek omandada sotsiaaltöötaja kutse;
 • teadmised abi osutamisest juhtumikorralduse põhimõttel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst:
 • sotsiaalhoolekande valdkonna õigusaktide tundmine;
 • haldusmenetluse põhimõtete tundmine;
 • vene keele oskus suhtlustasandil;
 • süsteemne ja lahendustele orienteeritud mõtlemine;
 • hea pingetaluvus, kuulamis-, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
 • pühendumus, empaatilisus, kohusetunne ja korrektsus;
 • koostöö- ja motiveerimisvõime;
 • B-kategooria juhiload.

Eelise annab:

 • varasem töökogemus antud valdkonnas;
 • arvutiprogrammide, sh STAR ja Amphora kasutamise oskus.

Tööaeg: täistööaeg

Töökoha asukoht: Kungla 12, Valga

Tööle asumise aeg:  niipea kui võimalik

Omalt poolt pakume:

 • mitmekesist ja vastutusrikast tööd;
 • asjatundlikke, kogenud ja pühendunud kolleege;
 • abi ja toetust sisseelamisel;
 • erialaseid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi;
 • ametipalka 1404 eurot kuus ja põhipuhkust 35 kalendripäeva;
 • häid võimalusi tervisliku ja sportliku eluviisi harrastamiseks;
 • vajadusel tööandja eluruumi;
 • ametiauto kasutamise võimalust teenistusülesannete täitmisel.

Täiendav informatsioon: sotsiaaltöö teenistuse juhataja Ülla Kimmel, tel 5340 1331, e-post ylla.kimmel@valga.ee.

Sooviavaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus töö- ja/või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus; haridust tõendavate dokumentide koopiad; muud dokumendid, mida kandidaat peab kandideerimiseks oluliseks, palume saata 23.juuliks 2024 e-posti aadressil valga@valga.ee.