« Tagasi

Valga linna koole asub juhtima Tiit Tammaru

Valga linna koole asub juhtima Tiit Tammaru

15. juulil asub Valga Põhikooli ja Valga Priimetsa Kooli direktorina tööle Tiit Tammaru.

Tiit Tammarul on Tartu Ülikoolist liikumis- ja sporditeaduste magistri kraad ja ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis haridusasutuste juhtimisega seonduva 240tunnise täienduskoolituse. Tiit Tammaru on töötanud näiteks Saverna Põhikooli direktorina ja Mustvee valla spordikeskuse juhatajana ning Tartu Kutsehariduskeskuses õpetajana.

Tiit Tammaru ütleb, et hindab avatud ja koostöiseid suhteid kolleegidega, lapsevanematega, hoolekoguga ja kõikide asjaosalistega. „Tunnen rõõmu särasilmsetest ja ka ise õppida soovivatest kolleegidest.  Pean oluliseks, et koolis tunneksid ennast hästi ja hoituna nii õpilased kui ka kooli töötajad," lausus peagi alustav direktor.

Tiit Tammaru rõhutab, et hea kooli tegemiseks on vajalik kõikide osapoolte – kooli juhtkonna, õpetajate, tugisüsteemi töötajate, vanemate, vilistlaste ja kogukonna – sajaprotsendine panus. „Probleeme on meie ümber piisavalt, neid pole vaja oma tegevusega või tegevusetusega juurde tekitada, selle asemel tuleb otsida koos lahendusi," toob Tammaru välja ühe põhimõtte, millesse ta usub.

Valga Vallavalitsus soovib alustavale direktorile edu!