« Tagasi

Puude raskusastme tuvastamise taotluse esitamine on nüüdsest inimese jaoks lihtsam

Alates novembrist saab sotsiaalkindlustusameti iseteeninduskeskkonnas esitada lapse ja vanaduspensioniealise puude raskusastme tuvastamise taotlusi.

Võrreldes varasemaga on taotlused eeltäidetud olemasolevate andmetega inimese kohta. Täiendavalt on kasutusele võetud laste ja vanurite vanuserühmade jaoks uuenduslikud enesehinnangu küsimustikud, mis aitavad ameti ekspertarstidel paremini mõista inimese terviseseisundist tulenevaid tegutsemis- ja osalusvõime piiranguid. 

Muudatuste kavandamisel lähtuti puuetega inimeste poolt antud tagasisidest, milles juhiti tähelepanu kaasaegse iseteeninduslahenduse puudumisele ning avaldati soovi, et taotluste esitamine oleks võimalikult lihtne ja mugav. Laiem eesmärk on, et kogu puude taotlemise protsess muutuks inimese jaoks järjest enam toetavamaks ja kasutajasõbralikumaks.  

Puude raskusastme tuvastamise taotlemiseks tuleb sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses liikuda menüüst „Minu toetused ja teenused" lehele ja seejärel „Puude tuvastamine". Kui taotlus esitatakse lapse puude raskusastme tuvastamiseks, tuleb „Minu toetused ja teenused" lehele liikuda mitte enda, vaid lapse nime alt.

Esitades taotluse iseteeninduse kaudu, võimaldab see muuta taotluse ülevaatamise protsessi kiiremaks ja ladusamaks. Siiski saab soovi korral inimene oma taotluse esitada ka e-kirjaga info@sotsiaalkindlustusamet.ee, posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või külastades lähimat klienditeenindust.