« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 25.08.2021 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 25.08.2021 erakorralisel istungil otsustati:  

Anda korraldus vabastada SA Eesti Tantsuagentuur Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 70% ulatuses seoses 11. septembril 2021 toimuva festivali Koolitants 2021 kontserdi korraldamisega.

Eraldada reservfondist:

  • Valga Keskraamatukogule Kaagjärve haruraamatukogu kööginurga rajamiseks 1100 eurot;

Moodustada vallakantselei juhtivspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

esimees   vallasekretär Diana Asi                                         

liikmed: asevallavanem Meeli Tuubel

juhtivsekretär Liina Pettai                                                                                                               

Moodustada kantseleispetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

esimees   vallasekretär Diana Asi                                         

liikmed: juhtivsekretär Liina Pettai

sekretär Maarika Kets

Valimisjaoskondade moodustamine: Valga vallas moodustatakse kuus valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad:

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Valga Kultuuri-ja Huvialakeskuses (Kesk tn 1, Valga linn, Valga vald, Valga maakond).

Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Valga Raudteejaamas (Jaama pst 12,Valga linn, Valga vald, Valga maakond).

Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Hargla Maakultuurimajas (Hargla küla, Valga vald, Valga maakond).

Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Tsirguliina Rahvamajas (Tehase tn 2, Tsirguliina alevik, Valga vald, Valga maakond).

Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Õru Lasteaed-Algkoolis (Õru alevik, Valga vald, Valga maakond).

Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Karula teeninduskeskuses (Lüllemäe küla, Valga vald, Valga maakond).

Väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist ning vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevaringses hoolekandeasutuses hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1.

Kodus hääletamist korraldavad kõik jaoskonnad.