« Tagasi

Valga vallavalitsus ootab pakkumisi drenaaži ja sademevee ehitustöödele

Valga Vallavalitsusel on kavas Valga linnas Kungla tn 15 (Valgamaa Puuetega Inimeste Koda) hoone osalised drenaaži ja sademevee ehitustööd.

Hoone hoovipoolses keldrikorrusega osas on vajalik sademevee ärajuhtimiseks muuta maapinna kaldeid ja paigaldada drenaažitoru ning uue ja vana hooneosa liitumiskohas sadeveetorustik lekkekindlaks ehitada (vastavalt joonisele nr 1). Eelmainitud tööde läbiviimiseks on vaja betoonpanduste lammutamine ja utiliseerimine, tänava- ja äärekivide demontaaž, restrenni (liivapüüduriga) ja drenaažitoru paigaldamine, vihmasüsteemi remonttööd ning taastamistööd (tagasitäide, kivide tagasipanek jms).

Pakkujal on kohustus tutvuda olukorraga objektil, kontaktisik Urmas Möldre, tel +372 5348 7880.

Valga Vallavalitsus otsib eelpoolt mainutud ehitustööde läbiviijat. Juhul, kui Teie firmal on huvi antud töö vastu, saatke meile oma hinnapakkumine koos võimaliku tööde tegemise ajakavaga.

Hinnapakkumisi oodatakse e-posti aadressile hanked@valga.ee hiljemalt 24. septembriks 2018.