« Tagasi

Valga Vallavalitsuse erakorraline istung 21. septembril

Valga Vallavalitsuse 21. septembri istungil otsustati:

võõrandada otsustuskorras vallametsast maaüksuselt Linnamets 1 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusele ürituse läbiviimiseks tasuta kuiva metsamaterjali.

anda kahele vallakodanikule otsustuskorras kasutusse eluruum Valgas ja Tsirguliinas.

lubada
teostada OÜ-l Trintle  Valga valla kalmistutel hauaplatside hooldamisteenust;
teostada Ülle Susi FIE-l Valga valla kalmistutel hauaplatside kaevamise - ja hooldamisteenust;
teostada OÜ-l Helandro Valga valla kalmistutel hauastamis- ja hauaplatside korrastamisteenuseid.

eraldada
investeeringuteks munitsipaalvara teenistusele Toogipalu kalmistu laienduse ehituseks 40 860 eurot;
spordiürituste korraldamistoetusest Valga Maleklubile spordiürituste korraldamiseks 120 eurot.

nõustuda 3,48 ha suuruse maatulundusmaa Lusti külas Saare riigi omandisse jätmisega

muuta Valga Vallavalitsuse liikluskomisjoni koosseisu ja kinnitada see  järgmises koosseisus:

esimees:    asevallavanem Enno Kase

liikmed:       Kagu Politseijaoskonna Valga piirkonna grupp piirkonna vanem                                     Robert Kõvask
Päästeameti Valgamaa päästeosakonna juhataja Alar Roop
Maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja (Valga-ja Viljandimaa) Alard Tallo
Reaalprojekt OÜ projekteerija Kalle Muru
ehitus- ja planeerimisteenistuse teenistuse juhataja Urmas Möldre
liiklus- ja teedespetsialist Urmas Kuldmaa
vallahoolduse teenistuse juhataja Arno Uprus 
Valga Vallavolikogu poolt määratud isik."