« Tagasi

Valga Vallavolikogu 17. juuni erakorraline istung

Valga Vallavolikogu erakorraline istung toimus 17. juunil 2019 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. Kohal viibis kakskümmend üks saadikut kahekümne seitsmest. Vallavolikogu istungil otsustati:

Kinnitada Valga valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Ülevaate revisjonikomisjoni tegevusest andis komisjoni esimees Allain Karuse.