« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 07.08 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 07.08 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 7. augusti 2019 istungil otsustati:

Volitada Valga Vallavalitsuse eestkostele määratud alaealisi ja piiratud teovõimega täisealisi isikuid esindama järgmised Valga Vallavalitsuse sotsiaaltöö teenistuse ametnikud:

 1. eestkoste spetsialist Anne Kalme
 2. puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein
 3. lastekaitse juhtivspetsialist Anabell Tamm
 4. lastekaitse spetsialist Maire Baumverk
 5. lastekaitse spetsialist Janeli Nielson
 6. lastekaitse spetsialist Kätlyn Podiradt
 7. lastekaitse spetsialist Jaana Kala

Moodustada

 • Sotsiaaltööteenistuse koduhooldustöötaja töökoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

Esimees: asevallavanem Jüri Konrad

     Liikmed: puuetega inimeste juhtivspetsialist Marleen Ein;

                      jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas.                                                                           

 • Välisprojektide- ja arenguteenistuse ettevõtluse- ja arenguspetsialisti ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks konkursikomisjon järgmises koosseisus:

       Esimees: asevallavanem Viktor Mägi

  Liikmed: välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt;

               jurist vallasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas.

Eraldada

 • MTÜ Sooru Arendusele projekti „Sooru Külapäev" omaosaluse tasumiseks, 250 eurot.
 • Valga Motoklubile pearahasid 50% ulatuses 2019. aasta I poolaastal kehtestatud määrast ehk 6 eurot ühe noore kohta kalendrikuus, kokku I poolaastal 576 eurot.
 • Valga Saalihoki klubidele pearahasid 50% ulatuses 2019. aasta I poolaastal kehtestatud määrast ehk 6 eurot ühe noore kohta kalendrikuus, kokku I poolaastal 1008 eurot.
 • Investeeringuteks munitsipaalvara teenistusele Toogipalu kalmistu laienduse ehituseks 8273 eurot.

Tunnistada kehtetuks

 • Valga Vallavalitsuse 05.02.2019 korraldus nr 64.
 • Valga Vallavalitsuse 19. juuni korraldus nr 269 „Pearahade toetuse mitteeraldamine Valga Motoklubile".
 • Valga Vallavalitsuse 19. juuni korraldus nr 270 „Pearahade toetuse mitteeraldamine Valga Saalihoki klubile".