« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 05.09 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 5. septembri 2019 istungil otsustati:

Eraldada:

 • Karula Muinsuskaitse Seltsile 400 eurot projekti „Karula kihelkonna ajalugu hoidva ja esitleva Karula Mälupanga näituseruumi renoveerimine" omaosaluse tasumiseks.
 • MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskusele 1149 eurot Leader projektitoetuse „Vormis noored" omaosaluse tasumiseks.
 • Valga Muuseumile 564 eurot arvuti soetamiseks.
 • Munitsipaalvara teenistusele 63 eurot kindlustusjuhtumi omavastutuse kandmiseks.
 • Investeeringute reservist munitsipaalvara teenistusele Taheva Kordoni maja küttesüsteemi remondiks 560 eurot ja Koikküla raamatukogu katuse remondiks ja kütteregulaatori paigalduseks 3200 eurot.
 • Investeeringuteks munitsipaalvara teenistusele valla territooriumil asuvate ujumiskohtade korrastamiseks (Pedeli, Laatre ujumiskohtadesse ujuvsildade paigaldus, Sooru paisjärve tammi parandustööd ja Hargla Mustajõe ujumiskoha korrastamine) 10 860 eurot.
 • Spordi eelarve reservist mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) seoses eraisikute osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 300 eurot.
 • Toetust 150 eurot eraisikule osalemiseks rahvusvahelisel võistlusel. Toetus maksta lapse seaduslikule esindajale.

Väljastada kasutusluba Valga linnas Vainu tn 5 kinnistule (katastritunnus 85401:002:0200) püstitatud elamule (ehitisregistri kood 120530201).

Kinnitada Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseis järgnevalt:

 • Valdeko Nielson – kooli vilistlane;
 • Tiina Lall – õpetajate esindaja;
 • Kerly Uppin – õpetajate esindaja;
 • Ester Karuse – volikogu esindaja;
 • Ly Maidla – õpilaste esindaja;
 • Kerle Lillis – vilistlaste esindaja;
 • Kalev Luts – kooli toetava organisatsiooni esindaja.

Tunnistada kehtetuks Valga Vallavalitsuse 27. novembri 2018 korraldus nr 440 „Valga Kaugõppegümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine".

Võtta vastu kinkena eraisiku korteriomand Valgas.

Muuta Valga Vallavalitsuse 03.04.2019 korralduse nr 168 „Maa riigi omandisse jätmine punkt 1.15 ning 1.16 ja sõnastada see järgmiselt:

 • „AT1603180063, aadressiga Koobassaare küla, Tätta-Uue-Apja tee, sihtotstarbega transpordimaa, ligikaudse pindalaga  0,22 ha;"
 • „AT1603180066, aadressiga Rebasemõisa küla, Tätta-Uue-Apja tee, sihtotstarbega transpordimaa, ligikaudse pindalaga  0,68 ha."

Määrata

Ala-Räime maaüksuse (katastritunnus 77901:001:0660, pindala 15,36 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Laanemetsa küla, Ahvena, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Laanemetsa küla, Räime, 100% maatulundusmaa.
 • Valga vald, Laanemetsa küla, 23101 Koikküla-Koiva-Laanemetsa tee, 100% transpordimaa.

Elja maaüksuse (katastritunnus 4301:002:0090, pindala 79,30 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Lota küla, Elja, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Lota küla, Uue-Elja, 100% maatulundusmaa.
 • Valga vald, Lota küla, 23228 Elia tee, 100% transpordimaa.

Piirikõrtsi maaüksuse (katastritunnus 77901:001:0062, pindala 18,78 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Koiva küla, Piirikõrtsi, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Koiva küla, Kõrtsi, 100% maatulundusmaa.
 • Valga vald, Koiva küla, 23101 Koikküla-Koiva-Laanemetsa tee, 100% transpordimaa.

Lepaoru maaüksuse (katastritunnus 77901:002:0680, pindala 23,73 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:

 • Valga vald, Ringiste küla, Lepaoru, 100% maatulundusmaa;
 • Valga vald, Ringiste küla, Uue-lepaoru, 100% maatulundusmaa.
 • Valga vald, Ringiste küla, 23215 Karula-Ringiste tee,, 100% transpordimaa.

Nõustuda Valga vallas Lüllemäe riigitee 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa km  15,15-16,27  asuva  Lüllemäe  jalgratta ja jalgtee ehitusepõhiprojekti alusel maaüksuse jätmisega riigi omandisse vastavalt asendiplaanile ja määrata aadress ning sihtotstarve alljärgnevalt:

 • Valga vald, Lüllemäe küla, 23201 Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee, sihtotstarbega 100% transpordimaa.

Anda nõusolek

Elektrilevi OÜ-le isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule:

 • Tööstuse tänav T2, katastritunnus 85401:003:0027, registriosa number 2627540,  kaitsevööndi ala suurus 24 m2, maakaabelliini paigaldamiseks.

Telia Eesti AS-ile isikliku kasutusõiguse seadmiseks alljärgnevale kinnistule:

 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Võru tn T2, katastritunnus 85401:009:0007, registriosa nr 2568340, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 22 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Tiigi tänav, katastritunnus 85401:008:0018, registriosa nr puudub, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 16 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Võru tn T3, katastritunnus 85401:010:0011, registriosa nr 2568440, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 26 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Pikk tänav T4, katastritunnus 85401:009:0006, registriosa nr 2635140, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 25 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Võnnu tänav, katastritunnus 85401:010:0015, registriosa nr puudub, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 32 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Uus-Koidu tänav, katastritunnus 85401:001:0175, registriosa nr 5037850, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 463 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Lõuna tänav, katastritunnus 85401:009:0005, registriosa nr 2517040, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 11 m²;
 • Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Välja tänav, katastritunnus 85401:001:0169, registriosa nr 5067050, koormatava ala pindala vastavalt lisatud plaanile on 13 m²;

Moodustada žürii riigihanke võistlev dialoog viitenumbriga 206462 „Valga linna ujula laiendamine ja veekeskuse projekteerimine" läbiviimise käigus laekunud ideekavandite hindamiseks. Koosseisus:

 • Külliki Siilak (Valga Vallavolikogu esimees);
 • Margus Lepik (Valga vallavanem);
 • Jiri Tintera (Valga valla arhitekt);
 • Tiit Sild (Volitatud arhitekt 7, Arhitektuuribüroo Sport OÜ);
 • Kaido Kepp (Volitatud arhitekt 7, Arhitektuuriklubi OÜ).

Tasuda žüriis osalemise eest Arhitektuuribüroole Sport OÜ 400 (nelisada) eurot ja Arhitektuuriklubile OÜ 400 (nelisada) eurot.

Vabastada Valgamaa Äriklubi Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse ruumide üüri, heli- ning valgustehnika eest makstavast summast 50% ulatuses seoses 21. septembril 2019. a toimuva Valgamaa Äriklubi XXV aastapäeva ürituse korraldamisega.

Kinnitada spordiürituste korraldustoetuste eraldamine vastavalt:

Taotleja

Eraldatud (eurot)

VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

60

Valga Lauatennise ja koroona klubi

250

Mittetulundusühing Carma Motoklubi

200

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

200

Spordiklubi „Maret-Sport"

355

VALGA MOTOKLUBI

400

Priipalu Tehnikaspordi MTÜ

400

Valgamaa Spordiveteranide Selts

200

Valga Maleklubi

50

Võrkpalliklubi Viktooria

180

 

Anda otsustuskorras kasutusele:

 • Tasuta Tõrva Tervisekeskus OÜ-le (äriregistrikood 80051773) Tsirguliina Kooli hoones ruum nr 1.48 ( koridor-ooteruum) üldpinnaga 16 ruutmeetrit.
 • Tasuta MTÜ-le Stuudio Joy (äriregistrikood 80051773) hoones  Aia tn 20 I korrus (välja arvatud üldkasutatavad ruumid nr 1 nr 6 ja nr 18) ja II korruse ruum nr 21 kokku üldpinnaga 298,4 ruutmeetrit.

Suunata :

 • Valga Vallavolikogule otsustamiseks, kas lubada Valga Vallavalitsusel seada hoonestusõigus Mittetulundusühingul "Valga Abikeskus" (registrikood 80407552) kasuks Lembitu tn 2 kinnistule (registriosa nr 2625440, katastritunnus 85401:009:1082, pindala 4832 m2, ühiskondlike ehitiste maa 100%) tasuta.
 • Valga Vallavolikogule otsustamiseks, kas lubada Valga Vallavalitsusel korraldada riigihange "Valga vallateede talvine hooldus 2019-2022".