« Tagasi

Valga vallavalitsus ootab pakkumisi mänguväljakute uuendamiseks

Hanketeade

Lugupeetud ettevõtja!

Valga Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust.

Hankija                                               Valga Vallavalitsus

                                                            Puiestee tänav 8, 68206 Valga

Riigihanke nimetus: Valga linna mänguväljakute seadmete ning katete töökindluse kontrollimine ja remont

Hanke liik                                           Alla lihthanke piirmäära hange

Hankelepingu täitmise tähtaeg           30.oktoober 2019

Pakkumuste esitamise tähtaeg          16. september 2019 kell 10.00

Pakkumuste esitamine                        e-post hanked@valga.ee

Hanke objekt: Valga linna Pedeli puhkeala ja Aia tn 12 mänguväljakute seadmete ning katete töökindluse kontrollimine ja remont vastavalt mänguväljakuid käsitlevatele standarditele EN 1176.

Pedeli puhkealal:

Pos nr skeemil

 1. KOMPANi lastelinnak ja ronimispüramiid Pikk tn naabruses rannaalal: uute vedrukiikede paigaldus (alused olemas), vajadusel seadmete remont.  Ronimispüramiidi  kriitiline kukkumiskõrgus 3,0 m. Vastavalt standardile EN 1177 nõutav liivast turvaaluse paksus 40 cm, liiva vahetamiseks kogu turvaalal 350 m2 ulatuses. Liiv peab olema sõmer, tera suurus 0,2 – 2,0 mm ega tohi sisaldada saviosiseid, liival peab olema toimivusdeklaratsioon / sertifikaat.  Olemasolev pinnas eemaldada 15 cm paksuse kihina ja seejärel lisada 40 cm (st ca 210 tonni sertifikaati omavat liiva). Eemaldatud liiva saab paigutada naabruses asuvale soisele alale.
 2. KOMPANi GXY ekstreemspordiväljaku seadmete remont.
 3. Jalgpall - korvpalli - võrkpalli universaalväljak FRE Arena remont, väravate tagaseinad: üks kontrollida ja vajadusel remontida, üks uuendada.
 4. Köisraudtee (Tarzani rada), seadmete kontroll, vajadusel remont, stardiplatvormile teha uued piirded.
 5. Trenažööride ala seadmetele lisada puuduolevad osad.

Aia tn  12:

1.   KOMPANi mänguväljakule(vedrukiik, liumägi, mängumaja) teha nõutav kummist turvaala.

Nõuded pakkujale

Pakkuja peab omama vähemalt kahte töötajat, kellel on tunnistused standardi EN 1176 alase koolituste läbimise kohta, esitada tunnistuste koopiad.

Pakkumuse tingimused

 • Pakkujal on kohustus objektidega koha peal tutvuma. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Valga Vallavalitsuse vallahoolduse teenistuse haljastuspetsialistiga: Anne Vaigre, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valga.ee või vallahoolduse teenistuse juhataja: Arno Uprus, tel 5341 6395, e-post arno.uprus@valga.ee
 • Kõikide mänguseadmete remonditööd tuleb teostada kasutades seadme tootjapoolseid    originaalvaruosi.
 • Teostatud töödele on nõutav garantiiaeg 3 aastat.
 • Töö tegemiseks vajalikud vahendid ja tehnika on töövõtja poolt.
 • Tellijale ja kolmandatele isikutele töö käigus tekitatud kahjud hüvitab töövõtja.
 • Tööd lõpetada hiljemalt 30. oktoobriks 2019.
 • Tellijal on õigus vajaduse korral tööde mahtu muuta.
 • Pakkumus vormistada hanketeatele lisatud pakkumuse maksumuse vormil.
 • Pakkumus märgusõnaga "Mänguväljak" esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressil hanked@valga.ee
 • Pakkumuse esitamise tähtaeg 16.09.2019 kl 10.00

Täiendav teave: Anne Vaigre, haljastusspetsialist, telefon 5647 9265, e-post anne.vaigre@valga.ee

Lisad:

Pedeli virgestusalal mänguväljakute asukoha skeem

Pakkumuse maksumuse vorm