« Tagasi

Valga Sport otsib välitreeningväljaku ehitajat

Lähteülesanne hinnapakkumise tegemiseks:

Välitreeningväljaku projekteerimine ja ehitus Valgas

Valga Sport otsib välitreeningväljaku ehitajat Valga linnas. Väljak peab olema püsitatud vastavalt ehitusprojektile, mis koostatakse pakkuja poolt. Pakkumise vormistamisel tuuakse välja eraldi ridadel küsitud tööde, artiklite ja transpordi hind.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisel

 • Hinnapakkumuse palume vormistada Valga Spordile.
 • Hinnapakkumusel peab olema väljastamise kuupäev.
 • Hinnapakkumusel peavad olema pakkumise esitaja rekvisiidid (pakkuja ärinimi, äriregistri kood, käibemaksukohustuslase reg. nr, aadress, kontakttelefon).
 • Pakkumus peab kehtima 90 päeva alates pakkumuste esitamise tähtajast.
 • Hinnapakkumusele lisada pakutavate toodete fotod.
 • Hinnapakkumuses peab pakkuja kinnitama, et kaup on uus.
 • Hinnapakkumus peab sisaldama toodete juures kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni.
 • Pakkuja esitab nimekirja varasemalt teostatud tööde kohta, kus on märgitud töö tellija, maksumus ja tellija kontaktid.
 • Hinnapakkumuses on toodud kõikide toodete hinnad koos transpordi ja paigaldusega.
 • Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga.

Üldised nõuded

Pakutavate toodete gabariidid peavad olema ette antud mõõtudega ligilähedased või suuremad. Elementide ja inventari osas päringus toodud näidiste asemel võib pakkuda taolisi või nendega samaväärseid vahendeid, kusjuures nende põhifunktsioonid ja turvanõuded peavad olema täidetud. Tooted ja lahendused peavad vastama Eestis kehtivatele standarditele. Mänguväljakud, spordivahendid ning aluskatted peavad vastama kehtivate standardite EVS-EN1176 ja EVS-EN1177 või samaväärse standardi nõuetele. Pakkuja esitab kinnituseks kolmanda osapoole sertifikaadi või tootja vastavusdeklaratsiooni. Kõige kõrgem rippkang (2.7m) peab olema paigutatud selliselt, et selle ees ja taga ei paikneks objekte. Kummimultsist turvaaluskatted võivad omavahel kattuda.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks

Koostada mänguväljaku ehitusprojekt ehitusloa saamiseks nõutud mahus. Topogeodeetiline alusplaan on hankijal olemas.

Üldnõuded materjalidele

 • Terasosad kuumtsingitud või kuumtsingitud ja värvitud või valmistatud roostevabast terasest;
 • Puitosad immutatud vaakum-survetehnoloogiaga, maapinnaga kokkupuutes olevad puitosad peavad olema immutatud vastavalt standardi tingimustele EN 351 P8/HC4 või eraldatud maapinnast postikingade abil;
 • Kinnitustarvikud peavad olema roostevabast terasest või teras kuumtsingitud.

Toodete pildid on näitlikud. Võib pakkuda samaväärseid tooteid.

Tellija jätab endale õiguse tellida pakkumuses küsitud artikleid osaliselt.

TOOTED

1. Spordiväljak

Toote tehniline info:

Toote laius: 4.55m

Toote pikkus: 4.65m

Toote kõrgus: 2.7m

Maksimaalne kukkumiskõrgus: 2.2m

Toote kasutajate soovituslik vanus: 14+

Mitmele lapsele korraga kasutamiseks: 6

Spordiväljak peab minimaalselt sisaldama 7 erineva funktsiooniga treeningvahendit. Spordiväljakul alla rajatakse kummimultsist turvaaluskate vastavalt kehtivatele standarditele ja arvestades toote maksimaalset kukkumiskõrgust.

2. Rööbaspuud

Toote tehniline info:

Toote laius: 0.7m

Toote pikkus: 2.54m

Toote kõrgus: 1.3 ja 1.6m

Maksimaalne kukkumiskõrgus: 1.5m

Toote kasutajate soovituslik vanus: 8+

Mitmele lapsele korraga kasutamiseks: 1

Rööbaspuud eraldiseisvalt kõrgustega 1.3m ja 1.6m. Rööbaspuude alla rajatakse kummimultsist turvaaluskate vastavalt kehtivatele standarditele ja arvestades toote maksimaalset kukkumiskõrgust.

3. Rippkangid (2.7m, 2.0m, 1.6m)

Toote tehniline info:

Toote laius: 0.1m

Toote pikkus: 3.38m

Toote kõrgus: 2.8m

Maksimaalne kukkumiskõrgus: 2.7m

Toote kasutajate soovituslik vanus: 8+

Mitmele lapsele korraga kasutamiseks: 1-3

Rippkangid peavad asetsema kolmel kõrgusel-2.7m; 2.0m; 1.6m. Rippkangide alla rajatakse kummimultsist turvaaluskate vastavalt kehtivatele standarditele ja arvestades toote maksimaalset kukkumiskõrgust.

Kontaktisik: Mati Kikkas, mati.kikkas@valga.ee, +372 53 47 11 77

Hinnapakkumise esitamine: 08.10.2019 kell 12.00 e-posti aadressile hanked@valga.ee