« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 25.09. erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 29. septembri 2019 istungil otsustati:

Eraldada

 • Investeeringute realt MTÜ Karula Muinsuskaitse Seltsile Karula teeninduskeskuse keldrikorrusel asuvate ruumide  elektritööde teostamiseks  2550 eurot.
 • Valga Priimetsa Koolile  600 eurot  projektis - kodanikuharidusprogrammis „Minu Riik" osalemiseks.
 • Vahendid Valga vallale kuuluva eluruumfondi korrastamiseks.
 • MTÜ Valgamaa Puuetega Inimeste Kojale ürituse „Eakate päev 2019" ettenägematute korralduskulude katteks 800 eurot.

Lubada Valga Põhikoolis 2019/2020. õppeaastal suurendada õpilaste piirnormi järgmiselt:

 • 5.a klassis ühe õpilase võrra;
 • 5.b klassis ühe õpilase võrra.

Vabastada Loomapäästegrupp MTÜ 5. oktoobril 2019 Valga kesklinnas toimuva Liivimaa Mihklilaada kohamaksust 100 % ulatuses.

Väljastada

 • Kasutusluba Valga valla Uniküla küla Kullamäe (katastritunnus 94302:001:0363), Kasemetsa (katastritunnus 94302:001:0180), Põdramängu (katastritunnus 94302:001:0364) ja Suurpäido kinnistutele (katastritunnus 94302:001:0330) rajatud Hundi-Kalestu teele (ehitisregistri kood 220728348).
 • Osaline kasutusluba projekti „Eramu, Valga linn, Pihlaka 6. Eskiisprojekt. Seletuskiri ja joonised" ja Häätare OÜ koostatud muudatusprojekti „Valga linn, Pihlaka tn 6 elumaja uusehitise muudatusprojekt" töö nr 31-2019 alusel Valga linna Pihlaka tn 6 kinnistule (katastritunnus 85401:001:1900) püstitatud elamu (ehitisregistri kood 120308479) välja ehitatud esimesele korrusele. Käesolev osaline kasutusluba ei hõlma Pihlaka tn 6 elamu välja ehitamata teise korruse siseruume.

Määrata

 • Rebase maaüksuse (katastritunnus 94301:001:0170, pindala 41.82 ha, 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 1. Valga vald, Priipalu küla, Rebase, 100% maatulundusmaa;
 2. Valga vald, Priipalu küla, Uue-Rebase, 100% maatulundusmaa.
 3. Valga vald, Priipalu küla, 23230 Priipalu-Noorkõivu tee, 100% transpordimaa.
 • Saviaugu tn 5 maaüksuse (katastritunnus 85401:010:0004, pindala 14729 m2, 100% üldkasutatav maa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 1. Valga vald, Valga linn, Saviaugu tn 5, 100% üldkasutatav maa;
 2. Valga vald, Valga linn, Lille tn 48a, 100% elamumaa.

Teha muudatusi olemasolevas struktuuris ja koosseisus eelarveliste vahendite piires.