« Tagasi

Valga Vallavolikogu 25. oktoobri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 25. oktoobri istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimus reedel, 25. oktoobril 2019 algusega kell 13.00 Valga raudteejaamas. Kohal viibis 24 saadikut 27st.

Vallavolikogu istungil otsustati:

Lubada Valga Vallavalitsusel taotleda riigilt Kallikülas asuva Karula metskond 28 katastriüksuse (77901:005:0045) jagamise teel moodustatava Kalliküla biotiigi katastriüksuse tasuta üleandmist Valga vallale ühiskondlike ehitiste maana.

Tunnistada kehtetuks Taheva Vallavolikogu 13.10.2017 otsus nr 23 „Maa munitsipaal-omandisse taotlemine".

Garanteerida omafinantseering kuni 9 320 eurot projekti „Valga valla korterelamute uuringu ja nende jätkusuutlikkuse analüüs Valga valla üldplaneeringu koostamiseks" elluviimiseks eelarveaastatel 2019-2020.

Võtta vastu määruse eelnõu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord".

Arvata välja Valga Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisust Hille Volberg ja kinnitada sotsiaalkomisjoni liikmeks Aasa Põder.

Hääletusele ei pandud eelnõud "Valga valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019 – 2023".

Vallavalitsuse tööd puudutava avaldusega esines Kaupo Kutsar.

Eelarve omalaekumiste kasutamisest III kvartalis 2019 ja reservfondi kasutamisest III kvartalis 2019 tegi ülevaate finantsjuht Kaie Karist.

Valga vallavanem Margus Lepik andis ülevaate vallavalitsuse teenistuste tegemistest oktoobrikuus.