« Tagasi

Valga vald kuulutab välja hanke üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks

Valga vald kutsub Teid esitama oma pakkumust hankele „Valga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine" Pakkumuse eesmärgiks on Valga valla koostatava üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ja aruande koostamine.

Üldandmed ja hanke ese

  1. Hankija nimi ja andmed: Valga Vallavalitsus. Hanke läbiviija on Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistus, mis asub aadressil Puiestee tn 8, 68203 Valga
  2. Hanke eest vastutav isik: Valga Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre, tel +372 5348 7880 e-post: urmas.moldre@valga.ee
  3. Hanke esemeks on töö „Valga valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine ning planeerimistööde teostamine". Töö koostatakse kogu Valga valla haldusterritooriumi kohta. Töö koostamisel tuleb aluseks võtta Valga Vallavolikogu 28.09.2018. a otsus nr 74 ning Valga valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (lühendatult LSK dokument).

Vaata tervet hankedokumenti, tingimusi ja kirjeldust SIIT!

Täidetavad vormid

Lepingu projekt