« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 13. veebruari 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 13. veebruari 2020 istungil otsustati:

Kinnitada:

·       Valga vallavalitsuse vallakantselei põhimäärus.

·       Valga Valla eelarvest makstavad huvihariduse ja huvitegevuse toetuse määrad järgnevalt:

1.     Endises Karula, Tõlliste, Õru ning Taheva piirkonnas, 2020. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 150 eurot.

2.     Lasterikka pere õppurile, kelle elukoht asub Valga linna piirkonnas, 2020. aasta I, II ja IV kvartalis ühe noore kohta kuni 45 eurot.

·       2020. aasta kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetused, kokku  6800 eurot. Toetuse saajad:

1.     MTÜ Karula Naisselts                                       300 eurot

2.     MTÜ Sooru Arendus                                         500 eurot

3.     MTÜ EELK Hargla Kogudus                             500 eurot

4.     MTÜ Taheva Valla Külade Selts                       500 eurot

5.     MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu                             500 eurot       

6.     MTÜ Koikküla Külaselts                                   500 eurot

7.     MTÜ Karula Muinsuskaitse Selts                     500 eurot

8.     MTÜ Karula Kultuuriselts                                500 eurot

9.     MTÜ Liivimaa Koolituskeskus                        500 eurot

10.  MTÜ Motoklubi Viimane Võimalus                  500 eurot       

11.  MTÜ Parmu Ökoküla                                       500 eurot

12.  MTÜ EELK Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus          500 eurot

13.  MTÜ Hargla Piirkonna Sõbrad                        500 eurot

14.  MTÜ Valga Peetri-Luke Kogudus                   500 eurot

Kehtestada vastavalt määruse „Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord" huvitegevuse toetusfondi taotlusvooru perioodiks 02. märts 2020 - 16. märts 2020.

Moodustada Valga vallavalitsuse spordialaste toetuste määramise komisjon alljärgnevas koosseisus:

Esimees:                      kultuuri- ja haridusvaldkonda kureeriv asevallavanem

Aseesimees:                Valga Sport juhataja

Liikmed:                      spordi- ja noorsootööspetsialist;

                                    Valga Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt määratud isik;

                                    Valga Vallavolikogu poolt määratud esindajad.

Eraldada:

·       eraisikutest taotlejatele huvihariduse ja huvitegevuse toetust kogusummas 7140 eurot.

·       toetust 300 eurot riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest sportlase osalemiseks Euroopa Meistrivõistlustel laskmises.

·       toetust 150 eurot riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetusest sportlase osalemiseks treeninglaagris Itaalias.

Jätta rahuldamata:

·       eraisiku taotlus huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamiseks seoses mittevastavusega määruses kehtestatud nõuetele.

·       eraisiku taotlus takso teenindajakaardi seoses taotleva isiku mittevastavusega ühistranspordiseaduses sätestatud nõuetele.

 

Võõrandada otsustuskorras OÜle Metsaprojekt Linnamets–5 maaüksuse eraldiselt 202 raiest saadud metsamaterjal, kokku 53,146 tm.

Suunata Valga Vallavolikogu istungile otsustamiseks:

·       Eelnõu Valga linnas „Pihlaka" krundijaotuskava ja detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamiseks.

·       Eelnõu Metsatervenduse Osaühingule väljastatud maavara kaevandamise keskkonnalubade VALM 0202 ja L.MK/323596 liitmise ja kehtivusaja pikendamise taotluse kohta.

·       Eelnõu Tsirguliina Kooli ja Tsirguliina Lasteaed „Õnnelind" ümberkorraldamiseks, eesmärgiga liita nimetatud Valga Vallavalitsuse hallatavad õppeasutused.

·       Eelnõu Valga valla valimiskomisjoni moodustamiseks.