« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 5. märtsi 2020 istungi kokkuvõte

Valga Vallavalitsuse 5. märtsi 2020 istungil otsustati:

Eraldada:

 1. MTÜ-le Valga Abikeskus 2020. aastaks tegevustoetust summas 10 441,40 eurot.
 2. reservfondist seoses tormikahjustusega J. Kuperjanovi tn 24, Valga linn katuse remondi osaliseks finantseerimiseks 350 eurot.
 3. reservfondist 700 eurot plafoonsilla remondiks Pedeli jõel.
 4. projekti „Valga valla korterelamute uuringu ja nende jätkusuutlikkuse analüüs Valga valla üldplaneeringu koostamine" omaosaluseks 6524 eurot.
 5. toetust 150 eurot sportlase osalemiseks suusaorienteerumise Euroopa Meistrivõistlustel Rootsis.
 6. toetust 1300 eurot mittetulundusühingule Sooru Arendus (registrikood 80139551) seoses sportlaste osalemisega rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
 7. toetust 960 eurot Jalgpalliklubi FC WARRIOR-ile (registrikood 80279720) seoses täiskasvanute võistkonna osalemiseks Eesti täiskasvanute meistrivõistluste 3. liigas.
 8. toetust 3000 eurot MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994) seoses Valga triatlon 2020 korraldamisega.
 9. Karula Vabatahtlikule Tuletõrjeseltsile 2020. aastaks toetust 3000 eurot.
 10. EELK Hargla Kogudusele 2020. aastaks toetust 2000 eurot.
 11. Spordiklubi Valga Laskurklubile treenerite tasustamise toetust 3102 eurot.
 12. VALGA MOTOKLUBI-le treenerite tasustamise toetust 2200 eurot.
 13. MTÜ-dele kultuurialaseid toetusi järgnevalt:

Jrk

nr

 

MTÜ

Projekti nimi

Eraldatud

toetus €

1.

mittetulundusühing ANSAMBEL ODUVANTŠIKI

 

Eakatele suunatud ürituste korraldamine.

180

2.

Mittetulundusühing Epre Arendus

 

Jaanipäev.

 

 

1920

3.

mittetulundusühing

Sõsarad

57. Europeade Klaipedas.

400

4.

mittetulundusühing

Sõsarad

Valga maakonna tantsupidu Tõrvas.

40

5.

Valga Muuseumisõprade Selts

Eesti folkansambli „Kukerpillid" esinemine Valgamaa pärimuskultuuripeol „Karskusseltsi perelõbu"

1500

6.

MTÜ Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor

Transport koori proovidele ja üritustele..

662

7.

Taheva Valla Külade Selts

Kotussõ uma üülaada kontserdi korraldamine.

1250

8.

Lüllemäe Rahvaõpistu

Transpordikulude katmine.

520

9.

Lüllemäe Rahvaõpistu

 

 

Transpordikulude katmine.

 

 

 

 

190

 

 

 

 

 

 

10.

Mittetulundusühing Urban Style Valga klubi

Kuldne Karikas 2020.

375

11.

mittetulundusühing Kungla

Valgamaa etendus-kunstide festival „Säde".

350

12.

mittetulundusühing Kungla

Kungla noorte festivalimaraton – lühinäidendite lavastamine.

320

13.

mittetulundusühing Kungla

Kungla muusikalitrupi osalemine Vaba Rahva Laulu kontserdil.

260

14.

MTÜ Midrilinnud

Osalemine Harku vallas V Eesti naistantsu festivalil – XII Eesti naiste rühmade ja III Eesti neidude rühmade võistutantsimisel.

650

15.

mittetulundusühingValga Kammerkoor

16. Kagu-Eesti ja 23. Võrumaa vokaal-ansamblite päev.

 

70

16.

Mittetulundusühing

Stuudi JOY

Stuudio JOY 25. sünnipäevale pühendatud kontsert „Stuudio JOY ja sõbrad" Valgas.

1232

17.

mittetulundusühingValga Ukraina Selts „Kalyna"

III Rahvusvaheline kultuurifestival „Hajiwka" Varssavis.

1345

18.

Segakoor Rõõm

Pärnu-Jaagupi Pasunakoori 155. juubel.

385

 

       11 649

 

 1. Spordiürituste korraldustoetust järgnevalt:

Taotleja

Eraldada (eurot)

VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

75

Valga Lauatennise ja koroona klubi

250

Mittetulundusühing Carma Motoklubi

250

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

150

Spordiklubi „Maret-Sport"

250

Mittetulundusühing Motohai

200

Spordiklubi Karula

100

Orienteerumisklubi Juku-Peedu

200

Valga Maleklubi

75

Võrkpalliklubi Viktooria

250

Mittetulundusühing Epre Arendus

350

VALGA MOTOKLUBI

250

Spordiklubi Valga Laskurklubi

100

 

 1. Spordiklubidele 2020. aasta treenerite tasustamise toetusi järgnevalt:

Spordiklubi

Toetuse summa (eurot)

Valga Saalihoki klubi

2 415

Mittetulundusühing "Motoklubi K&K"

11 294

mittetulundusühing NAHKKINNAS

4 078

JALGPALLIKLUBI FC VALGA

6 413

Valga Spordiklubi

13 123

Mittetulundusühing Korvpalliklubi Valgamaa

4 275

Spordiklubi "Maret-Sport"

20 626

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

9 307

käsipalliklubi KÄVAL

8 506

Võrkpalliklubi Viktooria

11 651

 

 1. Spordiklubidele 2020. aasta tegevustoetust järgnevalt:

Spordiklubi

Toetuse summa (eurot)

mittetulundusühing Sooru Arendus

500

MTÜ Spordiklubi Valga-Valka

500

Valga Maleklubi

400

MTÜ Dirty South

1100

Valgamaa Spordiveteranide Selts

800

Orienteerumisklubi Juku-Peedu

800

mittetulundusühing Carma Motoklubi

1200

Valga Piljardiklubi

900

MTÜ Valga Petanque klubi

1400

Hokiklubi Lions

1200

VALGA TURNIIRIBRIDŽI ja MÄLUMÄNGU KLUBI

400

Valga Lauatennise ja koroona klubi

800

 

Mitte eraldada

 • 2020. aastaks tegevustoetust MTÜ-le Avitus seoses taotluse mittevastavusega.
 • Kultuuriürituste korraldustoetust alljärgnevatele taotlejatele seoses taotluste mittevastavusega:

Taotleja

 

Projekti nimetus

Taotletav toetus €

Valgamaa Lasterikaste Perede Ühing

 

Kogupere Sõbrapäeva show

              800

mittetulundusühing

Piirilinna Bigbänd

Tantsuõhtu „Kutse tantsule"

              215

mittetulundusühing

Rahvatantsurühm Rukkilill

Pärandiraamatu „Tantsu vägi - Rukkilille 35. aastat.

            1300

Valga Muuseumisõprade Selts

 

 

 

 

 

 

Valga Muuseumi aastaraamat 2020

            1500

Lions Klubi Valga

LIONS KLUBI VALGA 20. aastapäeva tähistamine

              340

Mittetulundusühing

Stuudio JOY

Stuudio JOY 25. sünnipäevale pühendatud kontsert Tallinnas Vene Kultuurikeskuses

            1300

mittetulundusühing

Valga Ukraina Selts „Kalyna"

Biennaal „Ukraina keel maailmas: taandumine või edasiminek?" Lvovi Rahvaülikoolis

            1002

Mittetulundusühing

Urban Style Valga klubi

Valga Suveõhtu Jämm 2020

            1650

mittetulundusühing

Valga Kammerkoor

Valga Valla Laulu- ja Tantsupidu Tõrvas

                 20

 

Võõrandada:

 1. avaliku suulise enampakkumise korras vallale kuuluv vara Kinnistu Lille tn 48a, Valga linn (registriosa nr 16333250) alghinnaga 3500 eurot, tagatisraha 350 eurot, osavõtutasu 10 eurot;
 2. avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmine vallavara:
  • Raiejäätmed asukohaga Saviaugu tn 3, mahuga 221,228 m3, alghinnaga 5 eurot/m3.
  • Raiejäätmed asukohaga J. Kuperjanovi tn 101, mahuga 18,36 m3, alghinnaga 5 eurot/m3.
 3. Võõrandada otsustuskorras raieõigust küttepuude varumiseks munitsipaalmetsadest eraisikutele.

Kinnitada:

 1. 20. veebruaril 2020 toimunud avaliku enampakkumise tulemused ja võõrandada järgmine vallale kuuluv vara:
  • korteriomand Õru keskus 46-9, Õru alevik, Valga vald (registriosa nr 2235340) lõpphinnaga 1500 eurot
  • kinnistu Postkontori, Lüllemäe küla, Valga vald (registriosa nr 2598740) lõpphinnaga 3100 eurot;
  • kinnistu Toominga, Õru alevik, Valga vald (katastritunnus 94302:002:0024) lõpphinnaga 500 eurot;
  • kinnistu Koolimaja Õruste küla, Valga vald (registriosa nr 2366640) lõpphinnaga 500 eurot;
  • kinnistu Vallamaja, Laanemetsa küla, Valga vald (registriosa nr 2497940) lõpphinnaga 9000 eurot.
 2. ostueesõigusega erastatud maa maksumuse määramise akt 26. veebruar 2020. a nr 842 ja maa maksustamishind 810 eurot. Hind on arvutatud lähtudes 1993. aasta maa maksustamishinnast. Ostueesõigusega erastatava maa sihtotstarve on elamumaa. Maa erastatakse Garaažikooperatiivile „Orbiit" kuuluva ehitise juurde vastavalt maareformi seaduse § 6 lõikele 3 ja § 22 lõikele 1.

Omandada vallale tasuta Eesti Vabariigilt kinnistu Loode tänav T1 (registriosa nr 2499240).

Määrata:

 1. Luha tn 1 kinnistuga (registriosa nr 554140, katastritunnus 85401:008:0791) liitmiseks sobiva maa lähiaadress, katastriüksuse sihtotstarve ja maa maksustamishind järgmiselt:
 • maaüksus pindalaga ligikaudu 98 m2, lähiaadress Valga vald, Valga linn, Luha tn 1b, katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa, maa maksustamishind 90 eurot.
 1. Oru maaüksuse (katastritunnus 28902:003:0352; pindala 11,37 ha; 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Rebasemõisa küla, Oru, 100% elamumaa;
 • Valga vald, Rebasemõisa küla, Kunnmäe, 100% maatulundusmaa.
 1. Metsa tn 23 maaüksuse (katastritunnus 85401:011:0430; pindala 33396 m2; 100% ärimaa) jagamisel tekkinud reaalosadele lähiaadressid ja katastriüksuse sihtotstarbed alljärgnevalt:
 • Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23, 100% ärimaa;
 • Valga vald, Valga linn, Metsa tn 23b, 100% ärimaa.
 1. Valga linnas Raudtee tn 35 16-boksiga garaaži (ehitisregistri kood 120276456) teenindamiseks vajaliku maaüksuse lähiaadressiks Raudtee tn 35.

Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Valga linnas, Raudtee tn 35, pindalaga 908 m² Garaažikooperatiivile „Orbiit" (likvideerimisel, reg kood 33821456, aadress Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Raudtee tn 35, 68205).

Suunata Valga vallavolikogu istungile otsustamiseks Valga vallavalitsusele loa andmine laenu võtmiseks summas 3 000 000 eurot 2020. aasta vallaeelarves ette nähtud investeeringute teostamiseks ja riigihanke korraldamiseks.