« Tagasi

Valga Vallavolikogu 13. märtsi 2020 erakorralise istungi kokkuvõte

Valga Vallavolikogu 13. märtsi 2020 erakorralisel istungil otsustati:

  • Maksta senisele vallavanemale Margus Lepikule ja asevallavanematele Enno Kasele ja Kalmer Sarvele hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses;
  • Vallavanemaks valiti volikogu liige Ester Karuse;
  • Kinnitada vallavalitsuse struktuur viieliikmelisena:

- vallavanem;

- 2 asevallavanemat;

- 2 vallavalitsuse liiget.

  • Kinnitada palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks asevallavanema ametikohale:

- Mati Kikkas;

- Toomas Petersoni.

  • Kinnitada vallavalitsuse liikmeks liikmeks Madis Gross, teist vallavalitsuse liiget ei nimetatud;
  • Määrata asevallavanema töötasu suuruseks 2600 eurot kuus;
  • Kehtestada asevallavanemale isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise suuruseks kuni 320 eurot kuus;
  • Määrata valitsuse liikmele makstava hüvitise suuruseks 300 eurot kuus.