« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi kõnniteede rekonstrueerimiseks

Valga vallavalitsus ootab hinnapakkumisi kõnniteede rekonstrueerimiseks. Rekonstrueeritavad teed on ära toodud lisana esitatavas tabelis. Kajastatud mahud on indikatiivsed, tegelik maht selgub peale tööde teostamist ja pindade ülemõõtmist. Arvestuse aluseks on tabelis pakutud ühikuhinnad. Lisatud kaartidelt saab ülevaate rekonstrueeritavatest tänavatest.

Lisainfo objektide kohta: Urmas Kuldmaa urmas.kuldmaa@valga.ee tel 522 0497.

Hanke eest vastutav isik: Urmas Möldre. Urmas.moldre@valga.ee tel 5348 7880.

Lisamaterjalidega saab tutvuda https://valgalinnavalitsus-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/urmas_moldre_valga_ee/EqbWg2dUJhtKs5HntPd6OtYB4Mxv3KkycCpc45SrDTtT9Q?e=75MvCk

 

Hinnapakkumised palume esitada hiljemalt 17.07.2020 kl 14:00 Valga valla e-posti aadressil: hanked@valga.ee