« Tagasi

Valga Vallavalitsuse 11.09.2020 erakorralise istungi otsused

Valga Vallavalitsuse 11.09.2020 erakorralisel istungil otsustati: 

Suunata vallavolikogusse otsustamiseks:

1. Eelnõu Valga Vallavolikogu 19. juuni 2020 otsuse nr 183 „Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmiseks eesmärgiga muuta vallavalitsuse struktuuri  ja teenistuskohtade koosseisu järgmiselt:

  • lisada kultuuri- ja haridusteenistuse koosseisu juhataja ametikoht
  • lisada ehitus- ja planeerimisteenistuse koosseisu: 
  • välisprojektide juhtivspetsialisti ametikoht;
  • projektijuhi töökoht;
  • ettevõtluse ja arenguspetsialisti ametikoht.

2. „Investeeringutoetuse projektide esialgse nimekirja kinnitamine ja volituste andmine vallavalitsusele" eelnõu.