« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli õppe- ja tegevusvahendite ostuks

Pakkumiskutse „Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli õppe- ja tegevusvahendite ost"

1. Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Valga Põhikooli ja Tsirguliina Kooli õppe- ja tegevusvahendite soetamiseks (sh transport).

Informatsioon rahastamise kohta: Euroopa Regionaalarengu Fonditaotlusvoor "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" Meetme „Koolivõrgu korrastamine"  Valga Vallavalitsuse projekti "Kaasava hariduse rakendamine Valga valla koolides" nr 2014-2020.1.04.190209  

2. Lepingu teostamise tähtaeg: 30.10.2020.

Nõuded hinnapakkumuse vormistamisele

3. Hinnapakkumuse palume vormistada asutusele Valga Vallavalitsus

4. Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks vajalikke töid, teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

5. Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

6. Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil.

7. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalised võimalused.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 23.09.2020 kl 12:00 e-posti aadressile hanked@valga.ee

Küsimuste või täpsustuste korral võtke palun ühendust ivi.tigane@valga.ee

LISA 1: Maksumusvorm täitmiseks