« Tagasi

Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi elektripaigaldise korrastamiseks ja auditi läbiviimiseks

Pakkumiskutse „Elektripaigaldise korrastamine ja auditi läbiviimine (Valga Vallavalitsus, Puiestee tn 8, Valga linn, Valga vald)"

Valga Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi järgmiste tööde teostamiseks:

Tööde kirjeldus

1. keldri korrus

1.1 asendada olemasolev PJK uuega

1.2 ehitada nõuetele vastav maanduspaigaldis

1.3 demonteerida ja utiliseerida vanad kilbid ja mittetöötav juhtmestik

1.4 töös oleva paigaldise toiteks ehitada uus jaotuskeskus

2. esimene, teine ja kolmas korrus

2.1 olemasolevad jaotuskeskused korrastada vastavaks nõuetele

2.2 pistikupesad kabinettides korrastada vastavaks nõuetele ja markeerida (kilbi nimi,

      grupi number)

2.3 koostada hoone elektripaigaldise struktuurskeem ja kilbiskeemid

2.4 viia läbi kontrollmõõdistused ja tehniline audit.

Tingimused

Pakkuja peab omama kehtivat registreeringut Majandustegevuse Registris valdkonnas "Elektritööd", tegevusalal "Elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine".

Hinnapakkumises näidata pakkuja nimi ja kontaktandmed ja kinnitus, et töödele antakse 2-aastane garantii.

Ettemaksu ei teostata, tasumine toimub tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest 10 tööpäeva jooksul e-arve esitamise alusel.

Pakkujal puuduvad pakkumise esitamisel maksuvõlgnevused.

Objektiga tutvumine on kohustuslik.

Hinnapakkumise maksumuse kalkuleerimisel peab pakkuja arvestama, et maksumus hõlmab kõiki hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks vajalikke töid (sh prügi utiliseerimine), teenuseid, tegevusi ja toiminguid k.a neid, mida ei ole pakkumiskutses kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Eduka hinnapakkumise valikul arvestab hankija ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga hinnapakkumine.

Hankija võib pidada pakkujatega läbirääkimisi hinna vähendamise eesmärgil. Hankijal on õigus kõik hinnapakkumised tagasi lükata, kui need ületavad hankija rahalisi võimalusi.

Hinnapakkumin peab olema esitatud tööde lõikes lahti kirjutatud. Lõpphind peab sisaldama hinda koos käibemaksuga. Hinnapakkumine on jõus 60 päeva alates hinnapakkumise esitamise tähtpäevast.

Tööde teostamise lõpp tähtaeg juuni 2021

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 19.04.2021 kell 10:00 e-kirja teel aadressile hanked@valga.ee

Täiendav info ning objektiga tutvumine vallavara- ja hooldusteenistuse spetsialistilt Janek Rennu, tel 766 9956, janek.rennu@valga.ee